Wiadomości z Rudy Śląskiej

Wrześniowa sesja Rady Miasta za nami

  • Dodano: 2018-09-21 11:00

Wczoraj w urzędzie miejskim odbyła się wrześniowa sesja Rady Miasta. Obrady podzielone były na dwie części – w pierwszej nadano tytuł Honorowej Obywatelki Rudy Śląskiej pani Joannie Helander oraz honorową odznakę „Kamrata Rudzkiego” dla Bo Perssona, zaś druga część obejmowała właściwe obrady.

Drugą część rozpoczął wiceprezydent Krzysztof Mejer, który przedstawił sprawozdanie z działalności prezydenta od ostatniej sesji Rady Miasta. W sprawozdaniu znalazły się między innymi pozyskanie środków w konkursie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę trzech kompleksów boisk przy Szkole Podstawowej nr 3, a także oddanych już do użytku przy SP 13 i 16. W ramach konkursu uzyskano też dofinansowanie na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30. Pozyskana kwota stanowi około 30% kosztów tych inwestycji. Innym wątkiem były kończące się inwestycje i przetargi, w tym między innymi odbiór techniczny kompleksu 224 garaży w okolicach ulicy Kempnego. Do użytku oddano dwa nowe parkingi przy ulicach Szramka oraz przy Szkole Podstawowej nr 6.

Następnie przystąpiono do obradowania nad uchwałami, gdzie kością niezgody stała się kwestia wzrostu wysokości stawek podatków od nieruchomości. Podatki zostaną podwyższone o 1,6%, czyli o wskaźnik inflacji (od 18 minuty na nagraniu nr 1). Ta informacja wzbudziła opór radnego Marka Wesołego, który uważa, że jest to kiepska formuła prowadzenia polityki finansowej miasta, ponieważ władze powinny szukać oszczędności, a nie sięgać głębiej do kieszeni podatników.

Dzisiaj naprawdę przedsiębiorcy mają bardzo dużo obciążeń, wiele jest rzeczy, które nam podwyższają koszty produkcji i działalności, dlatego ja tutaj nie mogę się z tym mentalnie pogodzić i w kwestii podniesienia podatku dla prowadzących działalność gospodarczą – jestem przeciwny temu rozwiązaniu.
Jeżeli mówimy, że wspieramy przedsiębiorczość, tworzymy zapisy w uchwale, w których mówimy, że można uzyskać ulgę na podatku zatrudniając dodatkowe osoby, kiedy wiemy na jakim poziomie jest bezrobocie i że pracowników brakuje, to to nie jest żadna pomoc. Pomocą jest po prostu niepodniesienie tego podatku.

Na te słowa odpowiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer, który zauważył, że miasto też jest swego rodzaju przedsiębiorstwem i też dotyczą go rosnące koszty działalności.

Nie zgadzam się z zarzutem, że jest tu jakiś dysonans we współpracy z przedsiębiorcami, bo ta podwyżka jest na poziomie inflacji. My nie wprowadzamy tutaj jakieś drastycznej podwyżki na poziomie 10, 20 czy 60%, my jesteśmy w granicach inflacji, wskaźnika wyliczonego przez rząd – 1,6%. Więc nie do końca zgadzam się z wystąpieniem pana przewodniczącego, uważam, że cały czas zachowujemy się fair w stosunku do wszystkich mieszkańców, nie obciążamy ich znacząco żadnego rodzaju opłatami.

Dyskusja na ten temat trwała jeszcze długo, całość jest zarejestrowana na nagraniu nr 1. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 7 przeciw, 3 osoby wstrzymały się.

Kolejnym wątkiem, który wzbudził dyskusję w trakcie wczorajszej sesji, była mapa akustyczna miasta, która powstała przy okazji aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023. Podczas przeprowadzonych badań nie stwierdzono żadnych przekroczeń norm hałasu narzuconych przez ustawę w obszarach zabudowanych, co wzbudziło zdziwienie u części radnych, a budzi również zapewne zdziwienie wielu mieszkańców borykających się z nieustannym hałasem dobiegającym czy to z ruchliwych dróg czy torów kolejowych. Radni dopytywali o wzmożony hałas np. w okolicach ulicy Przy Kolei czy też na bielszowickich Fińskich Domkach, gdzie mieszkańcy skarżą się na spory, wręcz świszczący hałas.

Głos zabrał również Krzysztof Mejer, który potwierdził, że akurat te tereny nie były objęte szczególnym badaniem, co prawdopodobnie wynika z przyjętej metodologii. Miasto podjęło już starania o szczegółowe zbadanie również tych rejonów. Ostatecznie aktualizację przyjęto stosunkiem głosów 17 za, 3 osoby wstrzymały się.  

Podjęto również uchwałę o wysokości opłaty za posiadanie psów na poziomie 68 złotych.

Cała dyskusja oraz interpelacje i zapytania znajdują się na nagraniu nr 2.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również