Wiadomości z Rudy Śląskiej

Wybory na prezydenta Rudy Śląskiej 2024: Wywiad z Michałem Pierończykiem

 • Dodano: 2024-04-19 11:15

Michał Pierończyk ubiega się o reelekcję na urząd prezydenta Rudy Śląskiej. Jaki jest jego plan na miasto? Co w Rudzie Śląskiej trzeba zmienić? O tym rozmawiamy w naszym wywiadzie.

Wywiad z Michałem Pierończykiem

Druga tura wyborów, na prezydenta Rudy Śląskiej odbędą się już 21 kwietnia br. O fotel prezydenta Rudy Śląskiej zawalczy dwóch kandydatów obecny prezydent Michał Pierończyk, który uzyskał 46,92 proc. głosów i startujący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości - Marek Wesoły, na którego zagłosowało 26,18 proc. wyborców. Kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej nie zwalniają tempa i aktywnie namawiają rudzian do oddania na nich głosu. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Michałem Pierończykiem, w którym opowiada, jaki jest jego plan na miasto i prezydenturę.


Co było dobrego w obecnej kadencji? Czy Pana zdaniem w mieście zostało coś zrealizowane, a okazało się "niewypałem"?

Michał Pierończyk: Dla mnie sporym sukcesem był dialog z Radą Miasta, który konsekwentnie prowadziłem, a brakowało go przez ostatnie lata. W myśl zasady „zgoda buduje” - udało nam się porozumieć, merytorycznie rozmawiać i odpowiedzialnie podejmować decyzje.

Półtoraroczna kadencja była krótka, ale i niezwykle intensywna. Sporo udało się zrobić. Pozyskaliśmy aż 600 mln zł środków zewnętrznych na realizację ważnych inwestycji. Wśród nich warto wspomnieć o budowie kolejnych odcinków trasy N-S, budowie 52 mieszkań komunalnych przy ulicy Bankowej, zakończeniu budowy Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach, modernizacji dróg, czy przebudowie kanalizacji w Halembie.  Zrealizowaliśmy liczne i ważne dla mieszkańców i miasta inwestycje. Trudno mówić w tym przypadku o inwestycji, która byłaby „niewypałem”. Każda z nich była niewątpliwie potrzebna.

Jaką inwestycję wskaże Pan jako najlepszą dla miasta w ostatnich latach? Przykład takiej, która dobrze wpłynęła na miasto, która się Panu podoba?

Michał Pierończyk: Niewątpliwie najważniejszą i strategiczną inwestycją dla Rudy Śląskiej jest budowa kolejnych odcinków trasy N-S. Jest to kręgosłup komunikacyjny naszego miasta, który otwiera tereny inwestycyjne oraz jest impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy. Trasa N-S docelowo usprawni przejazd od Halemby przez Bielszowice, Rudę aż do Goduli. 

Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi teraz Ruda Śląska? I jaką rolę chce Pan odegrać w zmaganiu się z nimi?

Michał Pierończyk: Największym wyzwaniem naszego miasta jest niewątpliwie transformacja energetyczna, której koszty z utraconych korzyści podatkowych Miasta obliczono w 2020 roku na przynajmniej 5,3 mld zł. Ruda Śląska jest największą gminą górniczą w Unii Europejskiej, co wiąże się z ogromną skalą przeobrażeń oraz zmianą profilu gospodarczego miasta. Te zmiany już się dzieją. 

Uważam, że władze centralne powinny zwiększyć poziom udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT i CIT, albo dać im udział w podatku VAT. 

Równie ważnym wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą dla miasta jest skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Wiemy, jak to robić, jesteśmy skuteczni, mamy przygotowane projekty i jesteśmy gotowi do działania.

Czego w Rudzie Śląskiej brakuje najbardziej?

Michał Pierończyk:To oczywiście zależy od dzielnicy. W Nowym Bytomiu, w okolicach Urzędu Miasta brakuje miejsc parkingowych. Tym  tematem zamierzamy się szczegółowo zająć. Pod koniec zeszłego roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przeprowadziła tzw. badania parkingowe także w Rudzie Śląskiej, których wyniki pomogą zdiagnozować sytuację  oraz złagodzić problemy w tym obszarze.

W Kochłowicach musimy rozładować ruch drogowy, dlatego planujemy opracowanie koncepcji obwodnicy tej dzielnicy, co jest konieczne dla dalszego rozwoju miasta.

Cześć rudzian zgłaszała brak ogólnodostępnych, uporządkowanych skwerów zielonych do spędzania czasu wolnego. Dlatego w konsultacji z mieszkańcami powstały we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym koncepcje zagospodarowania 12 przestrzeni zielonych w mieście. Jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami, odbywamy wraz z zarządem regularne spotkania z rudzianami i na bieżąco diagnozujemy najważniejsze dla nich kwestie. Cześć rudzian zgłaszała brak ogólnodostępnych, uporządkowanych skwerów zielonych do spędzania czasu wolnego. Dlatego w konsultacji z mieszkańcami powstały we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym koncepcje zagospodarowania 12 przestrzeni zielonych w mieście.
 
Jaka jest Pana strategia na poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem, który jest znaczącym problemem w całym województwie śląskim?

Michał Pierończyk: Miasto inwestuje w odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej oraz zwiększa ich efektywność energetyczną poprzez ich pełną termomodernizację wraz z likwidacją ogrzewania węglowego. Dzięki środkom unijnym na rozbudowę sieci ciepłowniczych i podłączeniu dużych obiektów miejskich (szkoły, placówki medyczne), Węglokoks Energia ZCP zaczął rozbudowywać sieć ciepłowniczą w mieście, co umożliwia podłączanie do niej obiektów mieszkalnych. Ponadto miasto realizuje program „Czyste Powietrze” oraz zrealizowało już trzy etapy dofinansowania do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym, gdzie około 400 budynków otrzymało instalacje solarne, pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. W ramach czwartego etapu został złożony wniosek o dofinansowanie na ponad 150 instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. 

Jak powinna być kształtowana polityka senioralna w mieście?

Michał Pierończyk: Robimy wszystko, aby seniorzy czuli, że są ważni i ich problemy nie są nam obojętne. Od 8 lat działa już w mieście program „Dzwonię i jadę”, w którym seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów m.in. do przychodni, gabinetów lekarskich, urzędów, domów kultury czy sklepów.  Promujemy kopertę życia, która jest tak właściwie ankietą o stanie zdrowia seniora i w momencie zagrożenia życia może pomóc je uratować. Promujemy Rudzką Kartę Seniora 60+, która upoważnia do zniżek i jest zachętą do aktywnego spędzania czasu. Wprowadzimy program „Bezpieczny Senior”, w ramach którego zadbamy o edukację prozdrowotną, uwrażliwimy na zagrożenia związane z cyberprzestępczością, oszustwami finansowymi itp. Przywrócimy także cieszące się sporym zainteresowaniem Dni Seniora.

Jak wspierać sport w Rudzie Śląskiej?

Michał Pierończyk: Zgodnie z obietnicą wyborczą, w 2023 roku zwiększyłem dofinansowanie dla rudzkich stowarzyszeń sportowych do 3,5 mln złotych. Tegoroczne dofinansowanie dla rudzkiego sportu jest większe od ubiegłorocznego o ponad 100 tys. zł oraz większe od tego z roku 2022 i 2021, kiedy na ten cel przekazano odpowiednio około 1,4 mln i 1,5 mln zł.

W tym roku z podanej kwoty 2,5 mln zł przeznaczonych zostało na szkolenie dzieci i młodzieży, bo na tym nam najbardziej zależy. Aby aktywizować najmłodszych i zapewnić im dobre warunki do treningów, planujemy też remont infrastruktury sportowej w tym dokończenie remontu hali w Halembie, 

W jaki sposób zamierza Pan wspierać rozwój oferty kulturalnej w Rudzie Śląskiej, aby zatrzymać młodych ludzi w mieście?

Michał Pierończyk: Jestem po debacie z młodzieżą i we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta wypracujemy pomysły, które powinny zaciekawić młodszych mieszkańców naszego miasta. Niewątpliwe w programie Dni Rudy Śląskiej będzie też oferta dla nich. Póki co, zachęcamy do śledzenia naszych placówek kultury – Śląskiego Teatru Impresaryjnego, Domu Kultury w Bielszowicach, Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie oraz Muzeum Miejskiego. Są tam ciekawe propozycje angażujące także młodych rudzkich wykonawców i artystów.

Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa i przyciągnąć nowych inwestorów do miasta?

Michał Pierończyk:Kluczową rolę odgrywa budowa kolejnych odcinków trasy N-S, która otwiera nowe tereny inwestycyjne. Chcemy także ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie i prowadzenie działalności w mieście. Będziemy współpracować z przedsiębiorcami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspomagać rozwój przedsiębiorczości poprzez samorządowe spółki otoczenia biznesu. Zadbamy również o promocję lokalnych przedsiębiorców i nagrodzimy najbardziej aktywnych. Będę chciał również słuchać przedsiębiorców i rozmawiać o ich potrzebach w ramach spotkań z Radą Przedsiębiorczości, której co prawda nie udało się powołać w tej kadencji, ale wiele przygotowań zostało już w tym temacie poczynionych.

Dlaczego mieszkańcy powinni oddać głos właśnie na Pana? Dlaczego Pan kandyduje?

Michał Pierończyk: Jestem doświadczonym samorządowcem, który od 2006 roku działa na rzecz naszego miasta – najpierw jako radny, potem jako wiceprezydent i od 2022 roku jako prezydent. Chcę nadal ciężko pracować dla naszej lokalnej społeczności. Potrafię rozmawiać z każdym, co udowodniłem poprzez współpracę z Radą Miasta. To nie kłótnie, ale merytoryczna i spokojna rozmowa jest kluczem do sukcesu. Jestem skuteczny w działaniu, co potwierdzają liczne inwestycje i inicjatywy zrealizowane w krótkiej, półtorarocznej kadencji.

Czy Pana program wyborczy jest wykonalny w całości?

Michał Pierończyk: Półtora roku temu zaproponowałem realny program i prawie w 100 procentach go zrealizowałem. Zrobię to ponownie, bo nie obiecuję przysłowiowych gruszek na wierzbie, tylko konkretne propozycje, które wiemy, jak sfinansować. Podchodzę odpowiedzialnie do wypowiadanych słów, do obietnic składanych mieszkańcom, dlatego w moim programie wyborczym nie znajdziecie Państwo niemożliwych do realizacji pomysłów. 

Czy jeżeli wygrałby Pan wybory, to rozważa Pan wejście we współpracę z innymi ugrupowaniami? 

Michał Pierończyk: Jestem bezpartyjnym samorządowcem, który będzie współpracował z każdym, komu na sercu leży dobro Rudy Śląskiej. Na naszym samorządowym podwórku nie liczą się szyldy partyjne, tylko nasze RUDZKIE spraWY.  

Oddajemy Panu głos. Co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?

Michał Pierończyk: Serdecznie dziękuję każdemu, kto oddał na mnie swój głos w pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta Ruda Śląska. Wasze zaufanie i wsparcie są dla mnie niesamowicie ważne. Teraz proszę o Państwa o głosy w drugiej turze. Apeluję i proszę mieszkańców o aktywne uczestnictwo w święcie demokracji. W niedzielę, 21 kwietnia spotkajmy się wszyscy przy urnach wyborczych.  

Dziękujemy za rozmowę.


Michał Pierończyk - życiorys

Michał Pierończyk był radnym Rady Miasta Ruda Śląska w latach 2006 – 2010. W tym samym czasie angażował się w działania organizacji pozarządowych. W grudniu 2010 roku objął stanowisko wiceprezydenta Rudy Śląskiej, które piastował do połowy 2022 roku. Odpowiedzialny był za sprawy zagospodarowania przestrzennego. Nadzorował prace Wydziałów: Rozwoju, Zamówień Publicznych, Inwestycji, Urbanistyki i Architektury, Lokalowego, a także Biura Geodety Miasta i Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Ruda Śląska w przedterminowych wyborach zarządzonych po śmierci prezydent Grażyny Dziedzic. W pierwszej turze wyborów otrzymał 11 590 głosów 36,42%. W drugiej turze wyborów zwyciężył z Krzysztofem Mejerem, uzyskując 18 446 głosów, czyli 72,69%. Frekwencja w drugim głosowaniu wyniosła 25,12%. W pierwszej turze tegorocznych wyborów obecny prezydent uzyskał 46,92 proc. głosów.


Czytaj więcej:

Komentarze (7)    dodaj »

 • Patriota

  Pierończyk na niczym się nie zna, za niego robią to współpracownicy.A kumoterstwo z Mejerem z KO to strzał w kolano.

 • Nudziarz

  Popieram pana Pierończyka. Nasz człowiek, a przede wszystkim chce być prezydentem Naszego Miasta. Wesołemu kazali to startuje, a wszystko ma w nosie, bo i tak już spora część miasta należy do niego i rodziny.

 • ChcemyZmian

  Jestem bardz ciekaw kto płaci za te wszystkie wielkie bilbordy PierOńczyka w mieście, reklamy w internecie i gazetach? Na pewno nie ze swojego komitetu. Ze swojego komitetu to co najwyżej banery porozwieszane na płotach i barierkach przy drodze.

 • Pieronraus

  Od PełOwców

 • Obiektywnie

  Bo za bilbordy wesołego posła Wesołego płaci on sam. W każdych wyborach startuje i zawsze tym swoich zażywnym obliczem straszy po mieście. Ale z własnej/naszej kieszeni, wiadomo, kto pisowcowi zabroni. A Pierończyk zapewne ma na wszystko kwity, bo sprawy wyborczych wydatków są ściśle kontrolowane.

 • ChcemyZmian

  Za bilbordy Wesołego płaci PIS. Ja sie pytam tylko kto sponsoruje teoretycznie bezpartyjnego z własnym KW? Pewno PO tylko się przyznać nie chce żeby głosów nie stracić

 • nutka

  Chyba pomyliłeś banery, te duże i ogromne to od Wesołego. Właśnie się dziwię, że Pierończyk się tak marnie reklamuje

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również