Wiadomości z Rudy Śląskiej

Kogo możemy uposażyć z polisy na życie?

  • Dodano: 2021-01-25 16:45, aktualizacja: 2021-01-26 18:21

Ubezpieczenia na życie cieszą się w Polsce z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Zapewniają wypłatę pieniędzy m.in. w przypadku poważnej choroby, niezdolności do pracy czy nieszczęśliwego wypadku. Stanowią również zabezpieczenie dla bliskich w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Komu wówczas przysługuje świadczenie z ubezpieczenia na życie? Otrzyma je osoba uposażona, o ile będzie to wskazane w umowie. Co to oznacza? Na czym polega uposażenie? Wyjaśniamy.

Kim może być osoba uposażona oraz kto wskazuje uposażonych?

Ubezpieczający, a jeśli przewiduje to umowa ‒ ubezpieczony, może wskazać w umowie osobę uposażoną (jedną lub więcej), która otrzyma świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego. To ważne zabezpieczenie szczególnie w przypadku tych rodzin, w których za utrzymanie gospodarstwa domowego odpowiada jeden, główny żywiciel. Uposażonym może też być osoba niepełnoletnia.

Uposażonych w ubezpieczeniu na życie (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia-na-zycie-i-zdrowie/) wskazuje się przed zawarciem umowy albo w jej trakcie. Co ważne, w czasie trwania umowy można zmienić te osoby, dodać nowe czy też przyznać im inną część środków.

Przykładowo, podział po 50 proc. w przypadku dwóch uposażonych można zmienić na taki, zgodnie z którym jeden z nich otrzyma 30 proc., a drugi 70 proc.
Uposażonym nie musi być osoba fizyczna. Może to być np. organizacja charytatywna. Praktykowanym rozwiązaniem jest również uposażenie banku, w którym ubezpieczony ma np. kredyt na mieszkanie. Wówczas świadczenie wypłacone w razie śmierci może być przeznaczone na spłatę zobowiązania.

Czy pieniądze z polisy można dziedziczyć?

W razie śmierci ubezpieczonego świadczenie trafi do osób uposażonych, o ile oczywiście zostali wskazani. Od tej kwoty nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Wypłata nie podlega też opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym wypłacana suma ubezpieczenia nie podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych ani też nie wchodzi w masę spadkową.

Jeśli jednak takie osoby nie zostały wskazane, wypłatę otrzyma najbliższa rodzina ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.