Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: LXII sesja Rady Miasta Ruda Śląska

  • Dodano: 2022-05-19 09:00

19 maja 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpocznie się sesja Rady Miasta.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

TUTAJ
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z prac Parlamentu Europejskiego, Senatu RP, Sejmu RP i Sejmiku Województwa Śląskiego.

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej - „Stan sanitarny miasta Ruda Śląska 2021 r.

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28.04.2022 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

7.1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.185.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2022 - 2041 (druk nr 82/22)

7.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 (druk nr 83/22)

7.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.186.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 (druk nr 84/22)

7.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 75/22)

7.5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty oraz Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej (druk nr 76/22)

7.6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki lub worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (druk nr 77/22)

7.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.136.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 78/22)

7.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz najmu gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych wraz ze stawami oraz garażami położonymi w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego (druk nr 80/22)

7.9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach (druk nr 79/22)

7.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska (druk nr 81/22)

8. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.

11. Oświadczenia radnych.

12. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.

13. Zakończenie sesji.

Komentarze (1)    dodaj »

  • boluś

    Wskazano pilno DERATYZACJA !

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również