Wiadomości z Rudy Śląskiej

Projekt "Nie jesteś sam". Dziś rusza kwalifikacja

  • Dodano: 2021-07-05 07:30, aktualizacja: 2021-07-05 07:50

Blisko 90 tys. złotych pozyskał rudzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej na realizację projektu edukacyjno-profilaktycznego „Nie jesteś sam”. Działania będą skierowane do wszystkich mieszkańców, w szczególności tych, którzy doświadczają przemocy, ale także pracowników oświaty.

– Dzieci są bezbronne, często nie mają świadomości wyrządzanej im krzywdy i późniejszych konsekwencji psychicznych, dlatego cieszę się, że dyrektorzy, pedagodzy szkolni czy psycholodzy poszerzą wiedzę, by odpowiednio reagować na wszelkie sygnały o przemocy wobec najmłodszych – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

- Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i związanych z nią ograniczeń – tłumaczy Rafał Szpak, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.

– Zależy nam, żeby dotrzeć do osób uwikłanych w przemoc lub nią zagrożonych. Ważnymi adresatami są również pracownicy oświaty, którzy mają bliski, codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą – podkreśla.

Na lipiec i sierpień br. zaplanowano m.in. cykl 3-godzinnych spotkań z kobietami pochodzącymi ze środowisk zagrożonych czy doświadczającymi przemocy domowej. Przewidziano zajęcia dla dwóch grup, a uczestniczki będą mogły omówić swoje sprawy m.in. z prawnikiem, który przedstawi konkretne rozwiązania dla danego problemu.

– Pierwsza grupa, do której obecnie trwa nabór, rozpocznie zajęcia już 15 lipca – informuje Rafał Szpak.

– W najbliższy poniedziałek (5 lipca) o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikami Ośrodka, którzy chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji – mówi dyrektor OIK. Nabór i uruchomienie drugiej grupy zaplanowano na sierpień br.

Adresatami bezpośrednich działań będą również pracownicy oświaty, szczególnie dyrektorzy szkół podstawowych, zatrudnieni w nich psycholodzy i pedagodzy szkolni. We wrześniu zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których omawiane będą możliwości niesienia pomocy dziecku uwikłanemu w przemoc, w szczególności procedura niebieskich kart, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy wniosków o wgląd w sytuację rodziny.

W ramach projektu zostaną też przygotowane materiały informacyjne zawierające najważniejsze i praktyczne wskazówki jak się zachować w konkretnej sytuacji, gdzie uzyskać pomoc i do jakiej instytucji się zgłosić. Odbiorca znajdzie w nich informacje również o zakresie działań pracowników oświaty, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądu (w szczególności kuratorów sądowych) czy też Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, składającego się z przedstawicieli wymienionych instytucji. Materiały będą też zawierać wzory pism, np. pozwu o alimenty.

- Przekaz nastawiony jest na dotarcie do szerokich grup i przypomnienie, że państwo i samorządy lokalne reagują i posiadają mechanizmy do udzielania skutecznej pomocy – mówi Rafał Szpak.

W projekcie "Nie jesteś sam" biorą udział:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działający przy Ośrodku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej,
  • Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej działające przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej
  • oraz Urząd Miasta.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, który realizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej działa od 2008 roku

Obecnie mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Z pracownikami można kontaktować się osobiście, telefonicznie (32 344 0326 lub 503 060 016), bądź mailowo (sekretariat@oikrsl.pl). Zainteresowani mogą liczyć na bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i socjalną.

– Zachęcam do kontaktu z OIK-iem wszystkich, którzy doświadczają przemocy, agresji, załamania czy kryzysu psychicznego lub wypadku – mówi Rafał Szpak.

– Apeluję również, by nie pozostawać obojętnym, gdy jesteśmy świadkami takich zdarzeń – dodaje.

W ciągu 13 lat działalności do OIK-u:

  • zgłosiło się około blisko 6 tys. osób,
  • udzielono schronienia około  550 rodzinom,
  • wdrożono 414 procedur niebieskich kart,
  • a z usług prawnych związanych z przemocą skorzystało ponad 1 700 osób.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.