Wiadomości z Rudy Śląskiej

Rozprawa administracyjna w sprawie budowy Ekologicznego Centrum Odzysku

 • Dodano: 2019-11-16 14:30, aktualizacja: 2019-11-19 08:51

W czwartek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie budowy Ekologicznego Centrum Odzysku. Na pytania odpowiadali przedstawiciele inwestora oraz autorzy raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Burzliwe spotkanie trwało ponad 3 godziny.

Rozprawa administracyjna jest częścią postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Wniosek inwestora zakłada budowę w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej zakładu składającego się z instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), wyposażonej w jedną linię spalania zasilaną paliwem z odpadów, wysuszonymi osadami ściekowymi. Pierwotnie instalacja miała przetwarzać 180 tys. ton odpadów. Docelowo będzie to 120 tysięcy ton na rok. W ramach inwestycji powstanie także instalacja suszenia komunalnych osadów ściekowych o takiej samej wydajności.

Inwestycja wśród mieszkańców Rudy Śląskiej od początku budzi skrajne odczucia

Czwartkowe spotkanie było dla przedsiębiorców stojących za projektem Ekologicznego Centrum Odzysku dobrą okazją, aby odnieść się bezpośrednio do obaw, jakie mają rudzianie. Obawy te były związane przede wszystkim z emisją szkodliwych substancji do środowiska – dopytywano zatem o system i procedury bezpieczeństwa, o metody transportu, przechowywanie odpadów oraz efektów procesu spalania, procedury awaryjne, a także o sposoby monitorowania emisji.

– Ekologiczne Centrum Odzysku Energii spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniu bezpieczeństwa instalacji, jak i ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców, np.: rozładunek odpadów odbywać się będzie w zamykanych przestrzeniach - halach, w których panować będzie podciśnienie, a tzw. złowonne powietrze będzie kierowane do procesu termicznego, co w pełni gwarantuje eliminację uciążliwości zapachowych – podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, rzecznik firmy Eneris.

Inne zdanie na ten temat mają przedstawiciele Stowarzyszenia "Rudzianie Razem”, którzy od początku mieli do inwestycji zastrzeżenia. Dziś je podtrzymują.

– Czy nie jest nadużyciem sformułowanie "ekologiczna" w stosunku do eksperymentalnej instalacji? – pytał jeden z zebranych.

Przedstawiciele inwestora zapewniają, że instalacja będzie spełniać wszystkie wymagane prawem standardy.

– Instalacja spełnia wszystkie wymagane prawem standardy. Technologia nie jest eksperymentalna. W Europie jest kilkaset zakładów termicznego przetwarzania odpadów, w tym kilkanaście działających na zasadzie współspalania odpadów i osadów ściekowych – odpowiedział reprezentujący inwestora Tomasz Nowicki.

Rudzianie pytali także o możliwość przetwarzania odpadów niebezpiecznych

Podczas rozprawy poruszano też kwestię przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz dalszego losu odpadów poprodukcyjnych, które powstaną w spalarni. Jak informuje inwestor, Ekologiczne Centrum Odzysku będzie co roku produkować 35 ton odpadów poprodukcyjnych.

– Zakład nie będzie miał możliwości przyjmowania odpadów niebezpiecznych – zapewnił Tomasz Nowicki. – Natomiast jeśli chodzi o żużle i popioły, które powstaną w procesie spalania, to zakontraktujemy firmy zajmujące się odbiorem takich odpadów. Z kolei ścieki z osuszonych osadów tylko w części trafią do kanalizacji, ponieważ będą wykorzystywane w procesie technologicznym i systemie przeciwpożarowym - dodał.

Omawiany był też wpływ funkcjonowania zakładu na natężenie ruchu drogowego.

– W ciągu dnia będzie to około 60 różnego typu pojazdów. Zakład będzie miał dedykowany, bezkolizyjny zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej – poinformował Mariusz Kosidło, jeden z autorów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Budowa tego zjazdu ma być sfinansowana ze środków inwestora. Mieszkańcy martwili się jednak, że samochody, które po opuszczeniu zakładu pojadą w stronę Gliwic, będą musiały zawracać na rondzie w Chebziu. To może znacznie zwiększyć i tak już duży ruch w tym rejonie.

- Samochody, które będą chciały poruszać się w kierunku Gliwic, będą musiały nawracać na rondzie w Chebziu. Niestety nie ma innego wyjścia. Musielibyśmy kierowców zmuszać do jazdy aż do następnego zjazdu, który znajduje się w Świętochłowicach, ale jest to raczej niemożliwe - mówił Arkadiusz Ociepka, reprezentujący firmę Eneris.

Kontrola nad wypełnianiem przez zakład deklarowanych norm

Bardzo istotna dla mieszkańców jest kontrola nad wypełnianiem przez zakład deklarowanych norm. Jak się okazuje, parametry pracy spalarni mają być monitorowane i podawane do publicznej wiadomości w czasie rzeczywistym, a ich przekroczenie będzie skutkowało zatrzymaniem pracy instalacji.

– Czy będzie można przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę na nasz wniosek? – dociekali zebrani.

Inwestor dopuszcza taką możliwość. Reprezentujący firmę Eneris Arkadiusz Ociepka poinformował również, że w ostatnich latach w działających w Polsce instalacjach tego typu nie odnotowano poważnych awarii.

Czy powstanie Ekologicznego Centrum Odzysku wpłynie na opłatę śmieciową?

Mieszkańcy dopytywali także czy budowa spalarni wpłynie w jakiś sposób na wysokość opłaty śmieciowej. Jak się okazuje inwestycja ta, nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wysokość tej opłaty. Dlaczego? Ponieważ odpady do Ekologicznego Centrum Odzysku nie będą trafiały prosto od mieszkańców. Według ustawy,  odpady najpierw muszą trafić do odpowiedniej Instalacji Komunalnej, a dopiero później mogą trafić do utylizacji termicznej. Obecnie za każdą tonę składowanych odpadów w takiej instalacji miasto płaci 170 zł. W przyszłym roku będzie to już 270 zł.

- Droga, jaką odpady pokonują, pokazuje jasno, że bezpośredniego wpływu taka instalacja na terenie Rudy Śląskiej nie będzie miała na wysokość opłaty śmieciowej. Ponieważ nasze odpady, zgodnie z obowiązującą ustawą, muszą jechać do tej instalacji pierwszej czyli - dzisiaj nazywa się to Instalacją Komunalną a wcześniej Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Kiedy na bramie RIPOK-a płacimy za odpady, w tej kalkulacji kosztów, ujęte są także koszty utylizacji termicznej takich odpadów. Tam są również ujęte koszty składowania odpadów na składowiskach, które z każdym rokiem rosną. W tej chwili opłata za składowanie tony odpadów wynosi 170 złotych, a w przyszłym roku już 270 złotych. Te wszystkie elementy mają wpływ na wysokość opłaty śmieciowej, ponieważ my ponosimy koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie miasta. Dlatego działalność takiej instalacji nie będzie miała bezpośrednio wpływu na wysokość opłaty śmieciowej w Rudzie Śląskiej. Ale może mieć wpływ na wysokość opłaty śmieciowej w miastach na terenie całej metropolii lub całego województwa śląskiego, bo większość tych odpadów może trafiać właśnie do termicznej utylizacji - mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Podczas rozprawy padło też wiele innych pytań dotyczących różnych aspektów planowanej inwestycji. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (tekst jednolity) liczy ponad 400 stron i zawiera analizę wpływu na środowisko oraz ludność, dobra materialne, zabytki i krajobraz, ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych, możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko, a także wymaganego zakresu monitoringu.

Jaki wpływ na środowisko będzie miała ta inwestycja?

Raport przewiduje, że w skali regionalnej w fazie eksploatacji zakładu wystąpi głównie pozytywne oddziaływanie na środowisko. Natomiast w skali lokalnej nieznaczne negatywne oddziaływanie może mieć związek z emisją do powietrza atmosferycznego, zajęciem powierzchni terenu, czy też skumulowaniem emisji do środowiska na obszarze lokalizacji przedsięwzięcia. Zaznaczono, że prawidłowa eksploatacja instalacji umożliwi zminimalizowanie ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko.

Członkowie Stowarzyszenia "Rudzianie Razem" wiele razy podkreślali, że mimo iż według autorów raportu, emisja będzie mieściła się w normach, nadal może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców Rudy Śląskiej.

- Powstanie komin, który będzie emitorem. Ten komin będzie emitował związki niebezpieczne, które jak rozumiem, autorzy raportu zakładają, że będą mieścić się w normach. Tylko powiedzmy sobie szczerze, że komin to jest emitor. To znaczy, że będzie oddziaływanie na Rudę Śląską. I teraz bardzo dużo zależy od tego, jak to oddziaływanie będzie przebiegać. Bo jeżeli przyjmiemy warunki laboratoryjne, jakie założyli na pewno autorzy raportu, i wsad będzie spełniał wszystkie normy, to bardzo prawdopodobne jest to, że emisja do powietrza atmosferycznego będzie się mieścić w wyliczeniach autorów raportu. Reasumując, z wyliczeń raportu wynika, że wystąpi emisja. Ja bym chciała, żeby Państwo sobie zdali sprawę, że to nie jest tak, że coś, co się mieści w normach, nie będzie na nas negatywnie oddziaływać. Bo to jest emisja. Jakby nie było emisji, to by nie było komina - mówiła Anna Łukaszczyk ze Stowarzyszenia "Rudzianie Razem".

Spotkanie trwało ponad 3 godziny. Na sali padło jeszcze wiele pytań i odpowiedzi, dlatego zachęcamy do zobaczenia nagrania z tej rozprawy administracyjnej. Przypominamy, że raport, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszyscy chętni mają możliwość zgłaszania uwag i wniosków do raportu. Będzie można to zrobić do 3 grudnia br.

Ekologiczne Centrum Odzysku Energii

Przypomnijmy, że temat Ekologicznego Centrum Odzysku Energii rozpoczął się w 2016 r. Wszczęte wówczas postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowej dotyczyło projektu, który w pewnych punktach różnił się od aktualnie planowanej inwestycji. Przede wszystkim zakładana była większa wydajność – 180 tys. ton rocznie. Miała powstać również instalacja do waloryzacji żużli, nieobecna w aktualnych planach.

Postępowanie trwało kilka miesięcy, a jego częścią również była rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa oraz zainteresowanych organizacji ekologicznych i stowarzyszeń. W maju 2017 r. wydana została decyzja środowiskowa, w której określony został szereg wymagań i obowiązków, które miała spełnić inwestycja. Następnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło odwołania dwóch stowarzyszeń, uchyliło decyzję i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone w lutym 2019 r. z powodu wycofania wniosku przez inwestora.

Rozprawa administracyjna w sprawie budowy Ekologicznego Centrum Odzysku

Zobacz także

Komentarze (53)    dodaj komentarz »

 • boluś

  Ta Spalarnia to mo być przepustka Mejera do wielkiej politycznej / biznesowej kariery. Po naszych trupach i za nasze zdrowie! PORA GO ODESŁAĆ TAM SKĄD PRZYLOZ. NOJLEPIJ ŁOD RAZU SKRÓTEM DO DIABŁA'

 • Polak

  Ekologiczna ściema taki kit to można było w latach 90 wciskać. Dziś cywilizowane kraje stawiają na segregację i recykling, w Japonii jest prawie100%.Ekologiczna katastrofa tylko nas czeka i szybki rak naszych dzieci.

 • KK

  Ruda Południowa ma i tak niezłą jakość powietrza, jeśli porównać ją z Zabrzem Śródmieście czy Gliwicami. Widać to, gdy się podróżuje rano DTŚ lub gdy spojrzy się na mapy stanu powietrza. Czyżby spalarnia, tak mocno firmowana przez UM Ruda Śląska, miałaby zmienić ten stan i Ruda Śląska dołączy do grupy miast z najgorszą jakością powietrza, czyli Rybnika, Gliwic i Zabrza?

 • coś tam wiem

  To ma być wielka suszarnia przywożonych w formie płynnej/półpłynnej osadów ściekowych ze śląska, jak i nie z Warszawki, wysuszone [...]o ma byc spalane w spalarni, a do tego ma być dodawany mix z RIPOKÓW- tzw. frakcja podsitowa, czyli wszystko do wielkości 80 mm co trafiło do zmieszanych odpadów. (im słabsza linia do selekcji na RIPOKU tym większe niespodzianki mogą być w tym mixie). Sam Prezydent przyznał, że ta [prywatna inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na stawkę śmieciową w Rudzie Śląskiej!Szacują, że Rudzkich odpadów resztkowych z tej frakcji podsitowej może być ok. 20-30 tys. ton, a produkty niebezpieczne po spaleniu żużle i popioły to ok 30-40 tys. ton - produkty po spaleniu to odpady niebezpieczne i obojętne - które gdzieś będzie trzeba składować!! No zysk jak...

 • po prawdzie

  Wszystkie te działania są bardzo dziwne. Jak to jest, że Ruda kiedyś dawała sobie z tym rady. Śmieci sortowane były po ich odbiorze w zakładach oczyszczania miasta.Mieszkańców było przecież o wiele więcej i co dali rady? zresztą i opłaty były do przyjęcia, bo nie drenowały kieszeni mieszkańców.Dzisiaj miasto zamieszkują raczej ludzie mniej zasobni, liczący się z każdym groszem.To nie te czasy kiedy zakładów wokół było tyle, że po 14.00 trudno było przejść chodnikiem. Dzisiaj dziwne akcje, żeby pokazać kto tu jest ten, JA? Śmieszne zagrywki, jak nie działkowicze winni to teraz mieszkańcy.Niedługo za każdym śmietnikiem mundurowy pewnie będzie tkwił, może ludzie się wystraszą? Inwestycja też taka nijaka, doprowadza tylko do niesnasek między mieszkańcami, jednym dobrze, bo im to zwisa, nie pod ich oknem. Drudzy na co dzień, smród, że okna nie można otworzyć.No to teraz jeszcze wątpliwe, dane ekologiczne tej niby spalarni. Stan dróg nędza z biedą, to zacznie się jeszcze zjazd ciężarówek z całej Polski, a co? a potem, tak jak pod koksownią 50 lat temu. Ludzie naprawdę zastanówcie się o co w tym wszystkim chodzi i nie rozwiązujcie problemu ubliżając sobie wzajemnie, nie tędy droga.Co do słów o kopciuchach węglowych na starych osiedlach, to proszę wykazać co władze miasta same zrobiły w tym zakresie.tak po prawdzie to tylko my musimy poddawać się uległości.Nie potrafi się skupić i pogodzić społeczeństwa, to znaczy, że się kiepsko rządzi.Może inni by potrafili dla dobra wszystkich.Stróż za CHASIOKIEM problemu nie rozwiąże.

 • Assurdo

  Mówienie, ze spalarnie są przecież wykorzystywane w Europie jest zbyt ogólnikowe, bo czy ktoś wnikał gdzie one się znajdują? nie leżą w centrum aglomeracji, blisko terenów mieszkalnych lecz NA PERYFERIACH I POLACH, DZIESIĄTKI KILOMETRÓW OD ZABUDOWAŃ!!! Dlaczego zdecydowano postawić taką inwestycję w centrum metropolii mając do dyspozycji obszar całego województwa?!

 • boluś

  to mo być spalarnia KOŃCOWA faktycznie kcom tam przekształcać odpady podsitowe po kompostowaniu nieweryfkowalne i ściekowe kiere są mieszaniną komunalnych i przemysłowych/niebezp./ w inne kategorie odpadów niebezpiecznych. raport jest jednym wielkim założeniem,gdybaniem ,prognozowaniem brakuje fnim tylko horoskopów i wróżb oddziaływania na środowisko. te kilkaset takich spalarni w Europie to lipa a spalarnia budują na 250tyś.ton czyli EMISJA conojmniej dwa razy większo , o swoim doświadczyniu napisali na końcu raportu ni mają żodnego.BARDZO Dużo by tu szło jeszcze dodać ale brak czasu polecom lektura raportu je na Bipe. Zybald odkuj pała i przewietrz'

 • Ok.

  Macie rację, lepiej osady składować, gdziekolwiek, niech ulega skazeniu dalej gleba, woda... Jest technologia z której można korzystać, technologia znana i stosowana na zachodzie już ładnych parenaście lat jak nie dłużej. No ale co poniektórzy wiedzą lepiej. Staczamy się nieubłaganie ku katastrofie, bo takie działania jak Stowarzyszenia, niby dające o środowisko, będa pogłębiać jeszcze bardziej właśnie patologie ekologiczną. To jest pseudo-ekologia. Niech tak zostanie, jest ok. Ok.

 • Tom

  Każdy głos przeciw tej inwestycji od razu nawet na portalu jest torpedowany minusami przez ludzi przychylnym tej " ekologicznej " inwestycji.Ciekaw jestem kto im płaci za te minusy opinii ludzi, mieszkańców Rudy którzy się z tym " ekologicznym " biznesem nie zgadzają.

 • Illuminati

  Na pewno Illuminaci! hahaha ;D

 • Tom

  Oooo prosze, jeden z tak zwanych ludzi przychylnych inwestycji już się raczył odezwać

 • Klj

  No tak nie wszystkich będzie stać aby płacić coraz więcej. Górnicy i emeryci górniczy mogą płacić bo dobrze zarabiają. Tu mieszkają ludzie którzy nie mają takich dochodów jak górnicy. Szlak mnie trafia jak miasto słucha tylko górników. Ruda Śląska w tej chwil8 to brud smród i ubóstwo

 • robi

  Aw zarządzie udział szefowie miasta

 • Zgred

  Zonk ma rację. Czy tego chcemy dla naszych dzieci ? Przecież będzie obsługiwać ogromne terytorium . Podobno Ruda Slaska się wyludnia, taka inwestycja nie zachęci do zamieszkania tu !!! A moze tu chodzi o pieniądze ? Dla kogo ?

 • Zybald

  Przez tego łysola ze zdjęcia mam coraz więcej płacić za wywóz śmieci ? Do hasioka z nim .

 • Obywatel anonimus

  Pan Mejer dał popis. Pani Grażyno Dziedzic, my mieszkańcy prosimy o zwolnienie tego Pana.

 • Baba

  Zastanawia jedno, co tak się uparli na Rudę1. Nie mogą w innym miejscu? W ramach tworzenia przeróżnych parków powinno Rudę 1 nazwać parkiem odpadu, zgodnie z planem.

 • Orkan

  Faktycznie Ruda 1 od pewnego czasu jest zmasowanego ataku wymierzonego w mieszkańców. Wymieńmy: wycinka drzew na ul. Porębskiej, wycinki na Piastowskiej, Matejki i wielu innych miejscach, oznakowane jak do wycinki dziesiątki drzew wzdłuż ulicy Wolności, planowana wycinka lasku na ulicy Magazynowej, Norwida i za torami na granicy z Orzegowem (zieleń liczona w tysiącach) i budowa trasy N-S w pod oknami mieszkańców Norwida/Nałkowskiej, likwidowanie zieleni w imię źle pojmowanego rozwoju, pomysł budowy spalarni, martwy moloch pod roboczą nazwą Galeria Ruda na Karmanskim, ciągnące się w nieskończoność remonty i paraliż na ul. Piastowskiej i najnowszy HIT pod szyldem park kulturowy - o czymś zapomniałem?

 • coś tam wiem

  Dodaj Asfaltownię na Kokotku, drugą spalarnię Węglokosku na Szybie Walentym i 3 spalarnię dla Aglomeracji i masz już cały obraz co nam się tu szykuje...

 • ewa

  Ludzie obudzcie się, to będą spalane resztki osadów ściekowych, nasze śmieci i tak będą drożeć bo nie mamy sortowni ani składowiska. Trzeba było przyjść na rozprawę a potem się wypowiadać. Najwięcej jak zawsze mają do powiedzenia Ci co nie byli na rozprawie i myślą że będą tam spalane nasze śmieci,to KŁAMSTWO. Czy 30 miejsc pracy jest warte trucia całego miasta? .

123

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.