RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Z cyklu "Twoja spółdzielnia" - MGSM "Perspektywa"

 • Dodano: 2015-07-22 09:15, aktualizacja: 2016-03-16 13:05

Chcemy przedstawić Wam cykl rozmów z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej.

O inwestycjach, planach i danych dotyczących spółdzielni MGSM „Perspektywa" opowiada Aleksandra Wilk,  z-ca Prezesa ds. eksploatacji.

Barbara Pilocik: Zacznijmy od ogólnych danych: Od kiedy istnieje MGSM "Perspektywa", ile osób zrzesza, iloma budynkami zarządza, ile mieszkań znajduje się w jej zasobach? Proszę powiedzieć jeszcze, gdzie w mieście znajduje się najwięcej nieruchomości "Perspektywy"?

Aleksandra Wilk: MGSM „ Perspektywa” rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 1995 roku. W tym roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia. Przytoczę tu kilka liczb:

 • Liczba budynków mieszkalnych to 723
 • Liczba lokali mieszkalnych: 11 726
 • Liczba mieszkańców: 28 825, w tym 2 729 członków
 • Liczba wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnię: 15 (wszystkie dane liczbowe na koniec 2014 r.)
 • Zasoby spółdzielni znajdują się na terenie czterech miast:

-        Katowice: 2 budynki

-        Chorzów: 54 budynki

-        Świętochłowice: 67 budynków

-        Ruda Śląska: 600 budynków we wszystkich dzielnicach miasta za wyjątkiem Halemby.

Najmniej budynków jest na terenie Orzegowa, najwięcej natomiast w dzielnicach Ruda, Wirek, Bykowina.

Jakie inwestycje planują Państwo wykonać w najbliższym czasie, latach?

Myślę, że pytając o inwestycje, ma Pani na myśli zamierzenia remontowe. W roku 2015 zamierzamy zrealizować roboty na łączną kwotę rzędu 14,3 mln zł. Na terenie Rudy Śląskiej chcemy między innymi wyremontować 21 dachów, docieplić  elewacje 4 budynków (w tym na trzech z likwidacją acekolu), wykonać remont elewacji 3 budynków zabytkowych, doprowadzić centralne ogrzewanie z sieci do 1 budynku, tj. dla 64 mieszkań i wymienić dwa dźwigi osobowe.

Ponadto zamierzamy wyremontować instalacje elektryczne w 9 budynkach, wymienić instalacje wod-kan w 7 budynkach i gazową w 2 budynkach. Pomalowane zostaną klatki schodowe w 12 budynkach. Znaczne kwoty przeznaczone są na wymianę okien w lokalach mieszkalnych, klatkach schodowych i piwnicach oraz drzwi wejściowych do budynków.

Ważnym zadaniem jest też budowa parkingów i miejsc postojowych oraz remonty chodników i dróg osiedlowych. Z uwagi na wiek znacznej części zasobów spółdzielni, duży nacisk kładziemy na remonty kominów, realizując zalecenia wynikające z przeglądów kominiarskich.

W latach następnych zamierzamy kontynuować roboty we wszystkich wymienionych dziedzinach, kładąc nacisk w pierwszej kolejności na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, utrzymanie i poprawę stanu technicznego budynków, termomodernizację. Duży nacisk chcemy położyć na poprawę standardu (uciepłownienie), estetyki budynków i ich otoczenia.

Spółdzielnia nasza chce podjąć też nowe wyzwanie, jakim jest budowa nowych mieszkań. Na terenie po wyburzonych obiektach zamierzamy wybudować nowe budynki mieszkalne – ale to chyba temat na oddzielną rozmowę.

Zapewne na taką się umówimy. Przejdźmy teraz do innego tematu. Mieszkańców często zastanawia temat eksmisji mieszkaniowych. Proszę powiedzieć, kogo dotyczy takie postępowanie? Czy istnieje jakiś próg zadłużenia, od którego lokator zostaje pozbawiony mieszkania? Można krótko wyjaśnić całą procedurę.

Zaległości czynszowe są niewątpliwie jednym z istotniejszych problemów w działalności spółdzielni. Na koniec 2014 roku kwota zaległości wynosiła prawie 15,3 mln zł, czyli więcej niż wynosi roczne naliczenie na fundusz remontowy. Widać więc, jak ważne są działania windykacyjne prowadzące z jednej strony do odzyskania jak największych środków, a  z drugiej strony do ograniczania liczby dłużników i zapobiegania powstawaniu nowych zaległości. Kolejne etapy postępowania w przypadku powstania zaległości to informacja o stanie salda, wezwanie do zapłaty, próby nawiązania bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem i wskazanie możliwości pomocy w spłacie długów w postaci rozłożenia ich na dogodne raty, starania się o dodatek mieszkaniowy itp. Ostatecznością w całym ciągu działań windykacyjnych jest eksmisja. W zależności od indywidualnej sytuacji dłużników jest orzekany wyrok o eksmisji na bruk lub do lokalu socjalnego. Nawet wtedy istnieje jeszcze szansa spłaty długu - jeżeli przed wyznaczonym dniem eksmisji dłużnik spłaci wszystkie zobowiązania wobec spółdzielni, zarząd może zdecydować o odstąpieniu od wykonania wyroku. W roku 2014 wykonane zostały 54 wyroki na bruk i 34 do lokali socjalnych.

Należy tu zwrócić uwagę, że pozew o eksmisję może zostać złożony również w sytuacji, gdy lokator notorycznie zakłóca porządek domowy, dewastuje budynek, czyni bardzo uciążliwym życie sąsiadów. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie.

Ze strony internetowej spółdzielni:

Za okres 01.01.2015 do 30.06.2015 z uwagi na nieterminowe regulowanie zobowiązań wysłano do osób zalegających z płatnościami 665 wezwań do zapłaty. Osoby, które wyrażają chęć na dobrowolną spłatę zaległości, posiadają możliwość zawarcia ze spółdzielnią ugody dotyczącej ratalnej spłaty należności. Od początku roku zawarto łącznie 168 takich ugód. Ilość zawartych ugód na poszczególnych Rejonach Obsługi Nieruchomości oraz liczba zadłużonych mieszkań powyżej dwóch miesięcy przedstawia się następująco:

RON-1 - Liczba zawartych ugód: 48, Liczba zadłużonych lokali powyżej 2-miesięcy: 294

RON-2 - Liczba zawartych ugód: 52, Liczba zadłużonych lokali powyżej 2-miesięcy: 373

RON-3 - Liczba zawartych ugód: 48, Liczba zadłużonych lokali powyżej 2-miesięcy: 432

RON-4 - Liczba zawartych ugód: 20, Liczba zadłużonych lokali powyżej 2-miesięcy: 179

Spora grupa osób zadłużonych unika jednak kontaktu z sekcją windykacji, nie reaguje na wezwania do zapłaty oraz nie wywiązuje się z zawartych wcześniej ugód i zobowiązań do spłaty długu. Spółdzielnia w związku z nieudaną windykacją polubowną kieruje zatem sprawy na drogę postępowania sądowego. W związku z czym:

- skierowano do sądów 465 pozwów o zapłatę,

- uzyskano 322 nakazów zapłaty,

- 18 spraw trafiło na drogę sądową, w celu uzyskania wyroku o eksmisję z zajmowanego lokalu,

- uzyskano 18 wyroków o eksmisję z prawem do lokali socjalnych oraz 12 wyroków w których orzeczono o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.

Ostatecznie, po bezskutecznym dochodzeniu należności, do dnia 30.06.2015r. wykonano 26 eksmisji (z czego 9 eksmisji do lokali socjalnych oraz 7 do tzw. "pomieszczeń tymczasowych").

W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na działania spółdzielni? Jak angażować się w jej życie?

Każdy mieszkaniec może aktywnie włączyć się w życie spółdzielni, przede wszystkim dbając o otoczenie swego miejsca zamieszkania, zapobiegając dewastacjom, utrzymując ład i porządek we wspólnych częściach nieruchomości. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie lokatorów dotyczące poprawy bezpieczeństwa i estetyki. Prosimy o bieżące zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości, usterek, wniosków dotyczących poprawy naszych działań. Członkowie Spółdzielni mogą i powinni brać czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków, które jest najważniejszym organem Spółdzielni i decyduje o jej kształcie i kierunkach jej działania.

(Przyp. red.: Kto nie jest Członkiem Spółdzielni, może nim zostać. Zgodnie z zapisem par. 5 ust. 4 Statutu: "Członkiem Spółdzielni może być osoba:

1) której w budynku stanowiącym własność (współwłasność) Spółdzielni przysługuje:

a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego tub lokalu o innym przeznaczeniu,

c) odrębna własność;

2) która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy oczekuje na ustanowienie:

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

b) odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

c) odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu")

Co według Państwa wymaga poprawy w funkcjonowaniu spółdzielni, a co traktują Państwo jako sukces MGSM "Perspektywa"?

Co należy poprawić w funkcjonowaniu spółdzielni? Chcielibyśmy jeszcze sprawniej reagować na zgłaszane przez lokatorów bolączki, poprawić system obsługi naszych klientów w administracjach i biurze zarządu. A nasze sukcesy? Chwalić się nie wypada, niech ocenią nas inni. Możemy tylko stwierdzić, że dwadzieścia lat funkcjonowania przyniosło efekt w postaci kilkuset wyremontowanych dachów, kilkudziesięciu docieplonych elewacji, tysiącach wymienionych drzwi i okien, wielu kilometrów wymienionych instalacji i ogólnej poprawie stanu technicznego, standardu i estetyki naszych zasobów.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Dane spółdzielni:

MGSM "Perspektywa"

ul. ks. L.Tunkla 147

41-707 Ruda Śląska

http://www.perspektywa.com.pl/

Komentarze (34)    dodaj »

 • Jon

  pracowałem tam kiedyś - na ZGM-3, pamiętam tych pracowników - Jokera kierowcę, któremu z podartych różowych portek nogawka z majtek wystawała xD i który jak już wszystko objechał to bezczelnie na oczach kierownika szedł na piwo do knajpy za płotem w godzinach pracy, pamiętam też gulikmajstra, który zawsze do roboczego ubrania nosił klapki zamiast butów

 • Anika

  4 lata temu kupiłam kawalerką na bykowinie - super - ściany gładkie płyty, centralne gazowe - rewelacyjne, okna sprzed 3 lat. Teraz SM robi centralne. Nie chcę kucia i remontu - więc zaproponowałam fachowcom z SM (w sumie oni mi powiedzieli że mam lapsze kaloryfery od tych nowych) więc podłączają mi CO do moich kaloryferów. A te nowe, które SM mi przywiozła będe mogła sobie zabrać.Tak było w sobot. Dzisiaj Pan Fachowiec mówi, że mi zabierze te nowe kaloryfery. Przecież ja za sporą kasę kupiłam to mieszkanie z "nowymi oknami i grzejącymi kaloryferami". Teraz SM mnie podłacza do ogólnego ogrzewania i chce zabrać to co do niej nie należy? Przecież w innych mieszkaniach są piece, butle gazowe itd. Czy to fair. Szukam przepisów o prawach SM.Paranoja. Już zrezygnowałam z nowych okien bo byłam po chorobie i nie chciałam przeżyeać remontu (a w końcu MOJE okna prawie nowe i na razie OK). Może SM chce byśmy wszystko im darowali??

 • pyjter

  Perspektywa to same Przekręty mało miasto już dawno powinno się zająć tym chamstwem i samowolą

 • maria

  Zbierzcie ekipe 10ciu ludzi którzy będą mówić za WAS i skargi do urzędu miasta, ale nie tylko pisać... a dzwonić co drugi dzień i pytać jak temat zakończono co się dzieje...wtedy mże się tymi spółdzielniami zajmą.Ja również uważam, że w spółdzielniach ludzie zamiast mysleć że są dla nas, myślą że my mamy prośić i błagać ...te czasy się kończą!walczcie!

 • Pelagia

  stało się, pewna osoba wystapiła do SM o udostapienie wglądu do faktur aby sprawdzić wydatki na remonty.Osoba ta otrzymała pismo podpisane przez czł. zarzadu, że nie widzą podstaw do tego aby udostępnić.No to teraz na bank się zacznie, gdyż statut spółdzielni mówi wręcz coś innego. Czyli łamanie prawa? Pytanie, coś się za tym kryje? Nie jest to w Perspektywie zaznaczam. Ale jazdę zapowiadam w 100% Ruszy się ziemia i niebo.A właściwie już się ruszyło.

 • rozalia

  fajna ta spółdzielnia jest nic nie robic tylko kasa brac dodam jakie sa pozadki wokolo budynku ze maja tylko teren wymierzony a jednego cm nie wiecej bo nie zaplaca za robota tak jak z tym koszeniem traw firma joker potrafi kase brac za robote a ni c nie robic zmienic firme sprzątająca inni zrobia to lepiej a nie ze cofamy sie do tylu

 • Mira

  Mieszkańcy przy całej ulicy Dunikowskiego od samego początku zamieszkania tj. 36 lat chodzą po dziurawym chodniku, a o parkingu pomarzyć. Z wiosny rozebrano schody, trzeba się wspinać po skarpie na przysłowiowy parking. Pod nosem nas mają, a żadnych udogodnień i estetyki nie ma. Chodniki na uboczu są nowe, a my po dziurach i garach musimy uważać by nóg nie połamać. Bylo spotkanie z Pania Prezydent m. Ruda Śląska przedstawiłem tą sprawę ale nic do tej pory sie nie dzieje. Czekamy i czekamy. Proszę o odpowiedź. Lokator z ul. Dunikowskiego 5.

 • rudzianka

  witam bardzo popieram to co tutaj wszystko piszą osoby a tym bardziej chciała bym poruszyć jeden rzecz która tyczy się kominów wentylacji przysyłają kominiarzy sprawdzają wentylacje i każą podpisać papierek ze w razie pożaru kryci oni są a jak na nowe drzwi wejściowe wymieniają to już się wózkiem nie wjedzie ani wyjedzie a odpowiedz jak się nie podoba to drugim drzwiami wyjeżdżaj wentylacji brak każą na swój koszt to robić ludzie obudzimy się my tez mamy jakieś prawa lokatorskie niech takich mieszkań nie sprzedawaj które nie są przystosowane do zamieszkania ples grzyb zalewane ściany takie mieszkania perspektywa sprzedaje

 • olo

  Poczekajcie na artykuł o Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej! Wtedy to dopiero będą komentarze ... ;-)

 • Bonifacy Rozpierduch

  No, no, no, będzie jazda bez trzymanki.

  • Bonifacy Rozpierduch
   2015-07-24 22:29
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • inkasent

  Widaćc hyba nie ma nikogo zadowolonego z tej "spółdzielni". Redakcji proponuje stworzenie krótkiego artykułu z poradnikiem jak stworzyć w bloku wspólnote - to wygląda na ważny dla miszkańców temat.

 • Niebieski111

  Z MGSM się nie uwolnisz. Zaby założyć wspólnotę musisz mieć zgodę bodajże 80% członków spółdzielni (całej spółdzielni!) a to setki/tysiące ludzi

 • inkasent

  *chyba

 • niezadowolony lokator

  W 2006 r. złożyliśmy wniosek do spółdzielni o wykonanie chodnika i parkingu,przy ul. Dunikowskiego 7 Do tej pory nic a jak się przyjdzie do spół.to nawet nie chcą słyszeć zawsze ta sama odpowiedź brak funduszu.Ale na dobre pensje do kierownictwa są. Płacimy a od spół. nic w zamian.A w wywiadach co spół.zrobiła to się chwalą. To się pytam za co spół. dostała certyfikaty dużo mówić a mało robić niech się zastanowią nad swoja działalnością mniej brać do siebie a dawać innym.

  • niezadowolony lokator
   2015-07-24 06:54
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Pier Dola

  Ludzie nie chodzicie na zebrania i za was decyduje garstka ludzi, którzy przychodza na nie służbowo.Stale do rad nadzorczych i rad niepotrzbnosiedlowych wybierani są ci sami z przewaga kadrowych pracowników tychże spółdzielni. Pytam więc kogo mają reprezentować was mieszkańców? śmiem wątpić.ZCzłonkowie rad nadzorczych zamiast dbać dbać o lokatorów sa od przyznawania premi prezesom i to jakich.Najwyższy czas zainteresować sie tym tak na poważnie i pogonic to towarzystwo.

 • hajer

  Gibko Gibko pogonić! Mosz racja!

 • ul.Parkowa

  Naprawa dachów to jedno,ale ściany zew budynków też są ważne..Już kilka lat temu mówiono o odnowie ul.Parkowej i nic jak dotąd.

 • lokator z Parkowej 9.

  Bardzo,ale to bardzo nie podoba mi się to,że od wielu już lat nikt nie myje klatek schodowych,ani okien czy drzwi wejściowych.Tak zarządcy zarządzili sobie żeby nie dać pracy tzw sprzątaczom.Jednak nie wszyscy mogą te klatki myć(bo np.mam 66 lat)i dla mnie jest to problem..Poza tym jest tak,że jeden umyje,a drugi nie i już jest złość i nieporządek.Mieszkam przy Parkowej i brud w korytarzu to norma..Na początku człowiek sprzątał,ale jeśli widzę młodsze o połowę kobieciny które karku do sprzątania nie nagną to ja też tego robić nie będę.I to mi się nie podoba najbardziej..

  • lokator z Parkowej 9.
   2015-07-23 13:23
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • karolina

  A co pracownicy spółdzielni sami sobie sprzątają biurka, korytarz mają firmę i my za to płacimy! Natychmiast zmienić zarządce.

 • Cizia

  Ja również uważam, że sposób zarządzania nieruchomościami, jaki prezentuje MGSM PERSPEKTYWA oraz kontakt z właścicielami odrębnych nieruchomości, jakie stanowią lokale mieszkalne zatrzymał się w czasach gierkowskich. 10 prezesów, 100 kierowników nadal myśli, że mają do czynienia, bez urazy, z bandą kretynów, którzy oddali im w zarządzanie swoje mieszkania. Ich działania kończą się na ciągłym koszeniu trawy i zamiataniu chodników wokół budynku, a w zimę na odgarnianiu śniegu oraz rzecz jasna na wysyłaniu podwyżek uchwalonych przez członków spółdzielni, którymi są seniorzy, na emeryturkach, łowiący ryby, mający wypasione auta i wszystko w 4 literach...Od kiedy to właściciel mieszkania nie ma nic do powiedzenia?????Obudźcie się ludzie!!Tak wcale nie musi być, jedno wykupione mieszkanie w budynku już można zorganizować wspólnotę, 7 wykupionych - musi być zarządca, ale nie z "urzędu" PERSPEKTYWA, która sobie nie radzi..na rynku jest wielu kreatywnych, młodych zarządców, którzy mogliby lepiej ogarnąć temat:)

12

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.