Wiadomości z Rudy Śląskiej

Zamknięto nabór zadań w ramach Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej

  • Dodano: 2024-05-10 14:00

Do końca kwietnia mieszkańcy mogli składać wnioski na realizację zadań w ramach tegorocznej Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej. Rudzianie złożyli łącznie 25 projektów!

Pomysły rudzian

Mieszkańcy złożyli 25 propozycji w ramach Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej 2024. Prezydent miasta Michał Pierończyk wskazuje, że wiele z nich dotyczy organizacji wydarzeń np. festynów, pikników czy gier miejskich, a także zagospodarowania miejskiej infrastruktury. Niektóre propozycje zakładają dokonanie nasadzenia roślin i to przez mieszkańców, a także ogólne zazielenienie miasta.

Wszystkie wnioski trafią w ręce zespołu, który dokona ich oceny, a w razie wątpliwości, będzie kontaktował się z pomysłodawcami. Prezydent chce, aby zadania, które będą realizowane, zostały wyłonione do końca tego miesiąca, aby jak najszybciej zabrać się do pracy!

Rudzka Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa Lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami. Jej celem są wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Zakres zadań, które można zgłaszać w ramach Inicjatywy Lokalnej obejmuje, m.in.:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • promocję i organizację wolontariatu;
  • edukację, oświatę i wychowanie, w tym naukę i szkolnictwo wyższe;
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
  • ochronę przyrody, w tym zieleni, a także ekologię i ochronę zwierząt.

Wśród przykładowych zadań Urząd Miasta wymienia m.in. zorganizowanie festynu, cyklicznych spotkań dla seniorów czy akcję sprzątania przestrzeni publicznych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również