Wiadomości z Rudy Śląskiej

Śląskie z drugą najlepszą na świecie strefą ekonomiczną przyciąga zagranicznych inwestorów

  • Dodano: 2021-12-29 11:00, aktualizacja: 2021-12-29 14:08

Zagraniczni partnerzy handlowi nie ustają w poszukiwaniu atrakcyjnych rynków do inwestycji. Na ich wybory wpływ ma wiele czynników. Ważne z ich punktu widzenia są warunki wejścia na rynek, możliwości długoterminowej współpracy, a także otoczenie biznesowe i infrastruktura. W Polsce rynkiem, który przyciąga uwagę zagranicznych kontrahentów zainteresowanych innowacyjnymi produktami i usługami, jest właśnie województwo śląskie. Korzystają na tym firmy z regionu. Już teraz wzmacniają swój potencjał inwestycyjny poprzez udział w projekcie rozwijającym procesy internacjonalizacji pn. Global Silesia. Za jego realizację odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski S.A., którzy wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ekspansji na nowe rynki.

Przed kryzysem wywołanym pandemią COVID- 19 rzeczywistość biznesowa była dużo prostsza i bardziej przewidywalna. Firmy z różnych sektorów gospodarki, także tych innowacyjnych, przez wiele lat budowały swoje sieci kontaktów. Dużą wagę przykładano także do ograniczania kosztów. Przedsiębiorcy starali się również wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom klientów, którym zależało na szybkiej dostawie produktów i sprawnym świadczeniu usług. Obecna sytuacja na świecie stawia przed biznesem zupełnie nowe wyzwania. Wymaga większej elastyczności w działaniu, pomysłowości i aktywności na wielu rynkach. Paradoksalnie może stwarzać większe możliwości polskim firmom, które chcą się wielotorowo rozwijać i dążą do tego, żeby zminimalizować sezonowe wahania popytu tylko na jednym, lokalnym rynku.

Śląskie pewnym i bezpiecznym rynkiem dla zagranicznych inwestorów

Województwo Śląskie jest jednym z tych miejsc w Polsce, które coraz bardziej otwiera się na zagranicznych inwestorów. Sprzyja temu fakt, że jest to bardzo silny gospodarczo region, stawiający na dynamiczny rozwój w wielu dziedzinach. Śląskie zajmuje pozycję lidera pod względem wielkości zatrudnienia w przemyśle, budownictwie i usługach. To także najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w kraju. Doceniają to zagraniczni inwestorzy. Duże znaczenie ma dla nich również rozwinięta i dobrze zaprojektowana infrastruktura, w tym sieć połączeń drogowych, kolejowych oraz lotniczych. Znajduje się tu port lotniczy w Pyrzowicach, autostrady A4 i A1 oraz połączenia kolejowe – zarówno krajowe, jak i te międzynarodowe. Śląskie jest też regionem o ogromnym potencjale naukowo-badawczym, co ma ogromne znaczenie w przypadku firm, stawiających w swojej działalności na rozwijanie nowych technologii. Na jego obszarze funkcjonuje około 44 uczelni wyższych, a także znajduje się duża liczba instytucji naukowych. Województwo śląskie stwarza duże możliwości dla inwestorów także ze względu na duży kapitał ludzki. W tej części Polski łącznie mieszka ponad 4,5 mln ludzi.

Województwo śląskie wytwarza około 12,3% PKB i pod tym względem zajmuje drugie miejsce w Polsce. Jest też potentatem w eksporcie produktów i usług – w 2017 roku stanowił on aż 13% krajowego eksportu. Na pozytywny obraz regionu i potencjału gospodarczego wpływ ma także to, że na jego terenie działa aż 486 tysięcy podmiotów. O atrakcyjności inwestycyjnej decydują zasoby naturalne takie jak złoża cynku i ołowiu, węgla kamiennego, czy pokłady gazu ziemnego. Od pewnego czasu do głosu dochodzą jednak przede wszystkim firmy specjalizujące się w nowych technologiach, cyfryzacji i automatyzacji. Województwo śląskie coraz prężniej rozwija się także w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu. 

Śląskie z najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w Europie

Ważnym ogniwem gospodarczym i magnesem przyciągającym inwestorów jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Była już kilka razy uznawana za najlepszą tego typu strefę w Europie, a „Financial Times” docenił ją w sposób szczególny - dwukrotnie umieszczając KSSE na drugim miejscu na świecie w swoim prestiżowym rankingu FDI Business. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona w 1996 roku. Celem było stworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszenie restrukturyzacji. Obecnie w KSSE działa 450 przedsiębiorstw, a firmy funkcjonujące w ramach tej strefy, zatrudniają łącznie 80 000 pracowników. KSSE udostępnia działki, gotowe hale produkcyjne i maszynowe oraz biura na wynajem dla firm. Wspiera przedsiębiorców merytorycznie i oferuje projekty edukacyjne, kształcenia zawodowego oraz daje możliwość udziału w spotkaniach w ramach grup tematycznych.
Lokalne firmy również korzystają z możliwości, które dają im projekty internacjonalizacji realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski S.A. Dzięki kompleksowemu wsparciu otrzymują wiedzę, kontakty i praktyczne wskazówki, ułatwiające podjęcie decyzji o rozwoju biznesu. Projekt Global Silesia sprzyja podjęciu współpracy z zagranicznymi inwestorami. Pomagają w tym misje gospodarcze i branżowe targi międzynarodowe. W ostatnim czasie śląscy przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać biznesowe relacje między innymi z przedstawicielami firm z Gruzji, Chorwacji, Tunezji, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W stawianiu pierwszych kroków na drodze do sukcesu pomagają im także szkolenia organizowane w ramach Akademii Internacjonalizacji. Dzięki tym spotkaniom przedsiębiorcy otrzymują kompendium wiedzy na temat inwestorów z perspektywicznych, zagranicznych rynków. A także w uporządkowany i kompleksowy sposób przygotowują się do umiędzynarodowienia swojej działalności.

Głównymi specjalizacjami firm z województwa śląskiego, która mogą być atrakcyjne dla inwestorów, są medycyna, technologie informatyczne, energetyka, zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Widać zatem jak na dłoni, że firmy stawiające na nowoczesne usługi, mają szanse pozyskać inwestorów zagranicznych i przy okazji otworzyć nowy rozdział w rozwoju biznesu.  

Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie https://invest-in-silesia.pl oraz https://fgsa.pl/
 

Sylwia GerlaczekSylwia Gerlaczek
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.