Historia miasta Ruda Śląska

Halemba

Halemba Halemba powstała przy kuźnicy żelaza leżącej w rejonie obecnego mostu na Kłodnicy w ciągu ulicy 1 Maja. Godłem gminy jest naczynie z płynnym żelazem nad formą odlewniczą, jako symbol kuźniczej przeszłości. Niemiecka nazwa była identyczna z polską.

Halembską kuźnicę wymieniono po raz pierwszy jako należącą do Kochłowic w 1451 r. Nazwa jej pochodziła od nazwiska kuźnika Halemby.

W 1718 r. uruchomiono w Halembie drugi na Górnym Śląsku wielki piec opalany węglem drzewnym.

Już w XVII wieku w Halembie była szkoła z nauczycielem.

W 1840 r. powstała szkoła umieszczona w wiejskiej chacie drewnianej.

W 1881 r. wybudowano nowy budynek, zaś w 1914 r. kolejny.

Kliknij aby przejść do galerii

Nie licząc istniejącej tu wcześniej kaplicy zamkowej, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej powstał dopiero w latach 1889-90.

Obszar Halemby stanowi mały fragment południowej części Wyżyny Śląskiej przeciętej rowem rzeki Kłodnicy, oddzielającej Wzgórze Kochłowickie od Garbu Mikołowskiego.

Dzięki działalności wielkopolskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych powstała w Halembie polska biblioteka.

Ważniejsze zabytki architektury:

  • klasycystyczny pałacyk myśliwski z XVIII w.

Tekst pochodzi ze strony www UM Ruda Śląska http://www.rudaslaska.pl