Wiadomości z Rudy Śląskiej

Weź udział w projekcie "Kopalnia biznesu"

  • Dodano: 2021-06-30 07:45, aktualizacja: 2021-06-30 07:59

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy w Katowicach wraz z Zachodniopomorską Grupą Doradczą w Szczecinie realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą:

  • być bezrobotne i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą,
  • zamieszkiwać na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarować rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
  • utracić zatrudnienie po 1 marca 2020 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

Jakie wsparcie można uzyskać w projekcie?

W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć m.in.na:

  • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu,
  • wsparcie finansowe nawet do 38 650 zł w tym: - 23.050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz - do 2.600 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego oraz pod numerami telefonu: 723 041 910 (biuro projektu) i 512 020 242 (ZGD). Można także wysłać maila na adres: kopalniabiznesu@rfp.pl

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.