Wiadomości z Rudy Śląskiej

Zapoznaj się z programami wyborczymi kandydatów na prezydenta Rudy Śląskiej

 • Dodano: 2022-09-09 16:00, aktualizacja: 2022-09-09 20:50

Do wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej pozostało już naprawdę niewiele czasu. Przed nami jeszcze tylko kilkadziesiąt godzin kampanii wyborczych, zanim będziemy zobowiązani udać się do urn. Jest to już zatem ostatni dzwonek, aby zapoznać się z programami wyborczymi kandydatów i w niedziele świadomie zrealizować swój obywatelski obowiązek.

Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych postulatów każdego z kandydatów, a są to:


JOLANTA MILAS

Jolanta Milas urodziła się w 1961 roku w Bytomiu. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia MBA na SGH w Warszawie. Jest przedsiębiorcą, matką dwójki synów, producentką telewizyjną oraz asystentką społeczną posła Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sama siebie opisuje jako „bezpartyjną Ślązaczkę, przedsiębiorcę i YouTuberkę, niezależną, spełnioną rodzinnie kobietę sukcesu”.

Jolanta Milas w sposób krótki i zwięzły zaprezentowała wyborcom swoje postulaty. Jako pierwszy z nich wymieniła obniżenie opłaty za śmieci o połowę. Jest to obietnica wyborcza, która pojawiła się u większości kandydatów. Podobnie jest w przypadku całkowitych zmian w służbie zdrowia. Milas mówi wprost, aby nie liczyć na państwową służbę zdrowia.

- Zabierzmy ją w swoje ręce zarówno tę publiczną i tę prywatną. Każdy Senior musi mieć dostęp do pełnej i darmowej opieki! – czytamy w programie kandydatki.

Kolejnym postulatem jest odbudowa elektrowni Halemba w oparciu o fotowoltaikę. Jedną z bardziej pomysłowych obietnic wyborczych jest stworzenie największego w Polsce metra na powierzchni. Kandydatka chciałaby również rozpropagować rudzkie atrakcje związane ze śląską tradycją, aby miasto mogło się nie tylko nimi szczycić, ale również zarabiać. Wspomina także przebudowie centrum Rudy Śląskiej.

- Wszyscy zapowiadają budowę centrum naszego miasta. Wystarczy już słów! Czas na czyny!

Wśród postulatów znalazł się również pomysł, aby w Rudzie Śląskiej więcej się działo. Kandydatka chciałaby, aby młodzież nie nudziła się w mieście i mogła korzystać z wielu atrakcji. Jak na przedsiębiorcę przystało, Jolanta Milas poświęciła część swojego programu podatkom. Chciałaby wprowadzić 0% podatki CIT dla średnich firm oraz zlikwidować podatki od emerytur. Wspomina także o usprawnieniu działania ZUS-u.

Więcej na temat programu Jolanty Milas znajdziecie TUTAJ


KRZYSZTOF MEJER

Krzysztof Mejer urodził się 27 sierpnia 1969 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz radiowy i główny reporter newsowy Radia Flash. Od 2001 roku był rzecznikiem prasowym dwóch wojewodów śląskich Lechosława Jarzębskiego z SLD i Tomasza Pietrzykowskiego z PiS. Sprawując to stanowisko, został uznany za najlepszego rzecznika prasowego w województwie śląskim, a także wyróżniony przez Dziennik Zachodni statuetką miodu, czyli nagrodą za najlepsze kontakty z mediami. Prowadził działania informacyjne dotyczące katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku.

Po zakończeniu pracy w urzędzie wojewódzkim przez cztery lata (2006–2010) był producentem programu UWAGA! TVN. Kierowani przez niego reporterzy otrzymali m.in. nagrodę Grand Press w kategorii "news" za reportaż "Szwedzkie mięso" w 2009 roku. W latach 2011–2013 pełnił obowiązki rzecznika prasowego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach, a od roku 2011 doradzał prezydent Rudy Śląskiej Grażynie Dziedzic. 

1 czerwca 2015 r. został wiceprezydentem Rudy Śląskiej (jako bezpartyjny). Jego mandat wygasł z mocy prawa w czerwcu 2022 po śmierci prezydent Grażyny Dziedzic. Ogłosił start w przedterminowych wyborach prezydenta Rudy Śląskiej ze swojego komitetu jako kandydat bezpartyjny. Należy do Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. Wchodzi w skład rady regionalnej tego stowarzyszenia w woj. śląskim.

Kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej podzielił swój program wyborczy na sześć głównych kategorii: ekologia i innowacyjność, edukacja, kultura i sport, polityka społeczna i zdrowie, komunikacja i bezpieczeństwo, infrastruktura i gospodarka. Wśród postulatów kandydata znalazły się m.in.:

 • Likwidacja miejskiej wyspy ciepła - zagospodarowanie rynku w Nowym Bytomiu (opracowanie koncepcji, dokumentacji - przedsięwzięcie wieloletnie)
 • Zwiększenie budżetu na wymianę pieców
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych (w tym velostrad) oraz punktów serwisowych przy nich
 • Utworzenie Funduszu Wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 • Wprowadzenie lekcji „ślonskij godki”
 • Stypendia dla uzdolnionej młodzieży i sportowców
 • Powołanie Rad Dzielnic i pełnomocnika ds. Rad Dzielnic
 • Nowe życie terenów poprzemysłowych - podjęcie działań na rzecz nowego zagospodarowania kopalni Pokój

Więcej na temat programu Krzysztofa Mejera znajdziecie TUTAJ


MAREK WESOŁY

Marek Wesoły od 2010 roku sprawował mandat radnego Rady Miasta Ruda Śląska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Był szefem Klubu Radnych PiS oraz przewodniczącym Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości. Od 2018 roku był wiceprzewodniczący Rady Miasta. Prywatnie prowadzi własną działalność gospodarczą, a także od marca 2016 roku jest prezesem dwóch spółek prywatnych, Spółki Jelux Polska spółka z o.o. oraz Jelux spółka z o.o. Obecnie jest posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

- Ukończyłem studia wyższe na wydziale Teologii oraz Studia podyplomowe Master of Business Administration z dziedziny zarządzania. Od wczesnych lat młodzieńczych angażowałem się w różne inicjatywy lokalne na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta poprzez członkostwo i działalność w lokalnych stowarzyszeniach. W 2010 roku zostałem wybrany do Rady Miasta i od samego początku zostałem szefem Komisji Budżetu aż do roku 2019, w którym zostałem wybrany Posłem na Sejm RP - mówi Marek Wesoły. 

Marek Wesoły to znana postać zarówno lokalnej, jak i krajowej polityki. Dwukrotnie kandydował już na stanowisko prezydenta miasta – w 2014 oraz w 2018 roku. Zajął kolejno 3. i 2. miejsce. Mandat na posła na Sejm IX kadencji w okręgu katowickim uzyskał podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku. 

Swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta miasta oficjalnie potwierdził 18 lipca br. Podczas konferencji prasowej ogłosił wówczas, że we wrześniowych wyborach zamierza kandydować, jako kandydat niezależny. Marek Wesoły w trakcie kampanii wyborczej otrzymał poparcie m.in.: Jarosława Kaczyńskiego, śląskich tradycjonalistów, czy też byłych włodarzy Rudy Śląskiej. 

Na jego stronie internetowej możemy znaleźć pełny program wyborczy. Wśród głównych postulatów kandydata znalazło się m.in.: ratowanie Huty Pokój oraz zagospodarowanie terenów po kopalni Pokój. Wśród INNYCH postulatów kandydata znalazły się m.in.:

 • Budowa nowego centrum Rudy Śląskiej - 60 hektarów rozrywki, rekreacji, wypoczynku, gastronomii i handlu, na zrewitalizowanych terenach byłej kopalni Pokój. 
 • Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
 • Działania na rzecz dokończenia budowy trasy N-S.
 • Budowa Centrum Przesiadkowego. 
 • Budowa ścieżek rowerowych. 
 • Poprawa stanu dróg i chodników. 
 • Nowoczesna szkoła - inwestycje w wyposażenie szkół. 
 • Sportowa szkoła - remonty i budowa infrastruktury sportowej w szkołach. 
 • Rewitalizacja terenów KS Slavia Ruda Śląska - Budowa Stadionu Miejskiego. 
 • Dokończenie remontu hali MOSiR w Halembie. 

Więcej na temat programu Marka Wesołego znajdziecie TUTAJ


MICHAŁ PIEROŃCZYK

Michał Pierończyk urodził się w 1977 roku w Rudzie Śląskiej. Jest magistrem prawa – ukończył Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie. Michał Pierończyk był radnym Rady Miasta Ruda Śląska w latach 2006 – 2010. W tym samym czasie zaangażowany był w działania organizacji pozarządowych. Od grudnia 2010 piastował stanowisko wiceprezydenta Rudy Śląskiej. Odpowiedzialny był za sprawy zagospodarowania przestrzennego. Nadzorował prace Wydziałów: Rozwoju, Zamówień Publicznych, Inwestycji, Urbanistyki i Architektury, Lokalowego, a także Biura Geodety Miasta i Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Kandydat podzielił swój program wyborczy na 4 główne filary: Miasto Inwestycji, Zieleni, Obywatelskie i Dziedzictwa. W każdym z nich znajdują się pomniejsze postulaty kandydata, nad którymi zamierza pracować, jeżeli uda mu się objąć stanowisko prezydenta.

W filarze Miasto Inwestycji Pierończyk wymienia zagospodarowanie terenów po kopalniach Pokój i Polska- Wirek, reaktywację Rady Przedsiębiorczości oraz dokończenie realizacji prowadzonych inwestycji w tym nowego budynku szkoły w Bielszowicach oaz kolejnego odcinka trasy NS.

Ruda Śląska ma się stać również Miastem Zieleni. Pierończyk zapewnia,  że jeżeli obejmie prezydenturę, rynek na Nowym Bytomiu zostanie przebudowany na podstawie dialogu z mieszkańcami. Podobny postulat wysnuła większość kandydatów. Były wiceprezydent chciałby także stworzyć Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie dbania o miejską infrastrukturę zieloną i błękitną oraz zakończyć rewitalizację Placu Niepodległości pomyślanego jako centrum dzielnicy Godula.

Trzecim wyróżnionym przez kandydata filarem jest Miasto Obywatelskie. Pierończyk chciałby wzmocnić dialog z organizacjami pozarządowymi, wprowadzić dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz usprawnić system działania służb miejskich. Wspomina także o skorygowaniu zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego oraz ustaleniu zasad udzielania wsparcia organizacjom społecznym.

Były wiceprezydent poświęca wiele uwagi śląskim tradycjom. Dlatego filar Miasto Dziedzictwa, polega głównie na kultywowaniu śląskości. Jeżeli Pierończyk zostanie prezydentem, w Kinie Patria i Muzeum Miejskim będą odbywały się dodatkowe lekcje śląskiego. Chciałby, aby w mieście działał pełnomocnik ds. inicjatyw dotyczących tradycji śląskich oraz kultury regionalnej. Jego celem jest również zadbanie o „świadków industrialnego dziedzictwa”, czyli m.in. o Wielki Piec Huty Pokój, Szyb Wanda Kopalni Pokój oraz Szyb Franciszek kopalni Wolfgang.

Więcej na temat programu Michała Pierończyka znajdziecie TUTAJ


KRZYSZTOF TOBOŁA

Krzysztof Toboła ma 54 lata. Jest nauczycielem, wykładowcą i przedsiębiorcą. Od czwartego roku życia mieszka w Rudzie Śląskiej. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył również uniwersyteckie studia doktoranckie - aktualnie jest w trakcie przygotowywania dysertacji doktorskiej. Krzysztof Toboła jest także członkiem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej oraz egzaminatorem w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. 

Jak sam mówi, od dłuższego czasu rozważał kandydowanie na stanowisko prezydenta naszego miasta. Swoją decyzję uzasadnił tym, że od lat związany jest z miastem, które uważa za dobrze położone komunikacyjnie, zielone oraz pełne wyjątkowych mieszkańców. Przyznaje jednak, że ostatnimi czasy w mieście nie dzieje się najlepiej. 

Wśród jego obietnic wyborczych znalazły się: 

 • audyt - sprawdzenie stanu finansów miasta,
 • sprowadzenie nowego inwestora - nowe miejsca pracy, 
 • ułatwienie dostępu do mieszkań, 
 • przemysłowy, kulturowy i infrastrukturalny rozwój miasta, 
 • stworzenie kompleksowej infrastruktury przemysłowej i technologicznej, 
 • Rudzkie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
 • poprawa współpracy miasto-kluby sportowe, 
 • poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia, 
 • sprawna komunikacja publiczna, 
 • usprawnienie ścieżek rowerowych, 
 • modernizacja terenów zielonych, 
 • stworzenie projektu na zazielenienie placu im. Jana Pawła II, 
 • zmniejszenie wycinki drzew oraz sadzenie nowych, 
 • Obywatelska Ruda Śląska - miasto dla mieszkańców, 
 • tworzenie aktywności kulturalnych i integracyjnych,
 • kultywowanie tradycji, 
 • Muzeum przemysłu ciężkiego, 
 • upamiętnienie osób ważnych dla miasta, 
 • podtrzymanie gwary śląskiej. 

Więcej na temat programu Krzysztofa Toboły znajdziecie TUTAJ


MACIEJ MOL

Maciej Mol jest przedsiębiorcą od 30 lat – organizuje wypoczynek oraz szkolenia. Rodowity Ślązak, lubiany wśród rudzian, szczególnie górników. Przyjaciel związków zawodowych. Zorganizował największą akcję charytatywną dla rudzkich szpitali. W wyborach startuje z ramienia Polski Liberalnej, której liderem jest Paweł Tanajno.

Maciej Mol ma wiele wyjątkowych pomysłów na rozwój miasta. Głównie skupia się na sferze ekonomicznej, nie zapomina jednak o innych obszarach. Obiecuje profesjonalizację zarządzania miastem, zwiększenie wpływów podatkowych, tworzenie nowych obszarów usługowo-przemysłowo-magazynowych na zrewitalizowanych obszarach, a także zasilanie budynków użyteczności publicznej odnawialnymi źródłami energii. Zapewnia również, iż jako prezydent będzie chciał ułatwić dostęp do przedszkoli i żłobków, co spowoduje wzrost przyrostu naturalnego. 

To nie koniec wyborczych postulatów Macieja Mola. Kandydat zapewnia, iż po objęciu władzy chce pozbyć się nadmiernych ilości betonu z miasta i zasadzić większą ilość drzew. Tyczy się to w szczególności słynnego rynku na Nowym Bytomiu.

- Rynek miasta w lato to patelnia. Bez drzew latem miasto jest nie do zniesienia. Ruda ma się zazielenić na wiosnę 2023 roku i prezydent Mol będzie miał na to pieniądze - czytamy w programie wyborczym kandydata.

Kolejną propozycją kandydata jest rozbudowa nieodpłatnych parkingów publicznych na działkach miejskich – nie wyklucza stworzenia parkingów wielopoziomowych. Planuje inwestować w budownictwo społeczne, tak, aby każdego mieszkańca było stać na mieszkanie. Jednym z ciekawszych postulatów jest wprowadzenie karty mieszkańca, która miałaby gwarantować nieodpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie całej metropolii. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo miasta, Mol chce rozbudowania sieci monitoringu w każdym miejscu, w którym doszło do występków chuliganów oraz zwiększenia kadry policji poprzez dofinansowanie mieszkań zarówno dla obecnych, jak i nowych funkcjonariuszy.

Kandydat chciałby także organizować 2 imprezy kulturalne w miesiącu, aby nie pozwolić mieszkańcom miasta się nudzić.

- Tchniemy życie w Rudzie Śląskiej. Będzie się działo. Muzyka dla każdego pokolenia. Sztuka i kultura wysoka. Happeningi. Oj będzie się działo!

Oprócz tego zamierza zainwestować w sport, aby w Rudzie Śląskiej na popularności zyskały również inne dyscypliny sportowe, a nie wyłącznie piłka nożna. 

Z całym programem kandydata możecie zapoznać się TUTAJ.


PAWEŁ DANKIEWICZ

Paweł Dankiewicz ma 42 lata i mieszka w Rudzie Śląskiej. Z wykształcenia jest pedagogiem, ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. W latach 1998-2018 był policjantem, najpierw w Raciborzu, a następnie starszym dzielnicowym w Opolu. Mieszka w Rudzie Śląskiej. Angażuje się społecznie, działa w stowarzyszeniu „Nowa Polska Ponad Podziałami”. 

Paweł Dankiewicz przedstawił garść postulatów ze swojego programu wyborczego. Jednym z nich jest stworzenie dwóch nowych parków w naszym mieście. Jeden z nich – park edukacyjno-sensoryczny – miałby powstać przy starej Koksowni w OrzegowieDrugi park Dankiewicz określił mianem „Rudzkiego Central Parku”. Pod nowy park zagospodarowano by tereny po KWK Pokój. Kandydat chciałby, aby w Rudzie Śląskiej powstało miejsce, w którym mieszkańcy mogliby się zrelaksować po długim dniu pracy. 

Plany kandydata obejmują także usprawnienie komunikacji miejskiej i zsynchronizowanie jej z połączeniami kolejowymi. Zaznacza jednak, że jakiekolwiek decyzje w tym zakresie zostałyby podjęte po wspólnych ustaleniach.

Kandydat na prezydenta miasta zapewnił także, że jeżeli uda mu się wygrać wybory, to chciałby przeznaczyć większe fundusze na miejskie na sport – mowa tu o podwyżce do co najmniej 5-6 milionów złotych.

- Zdecydowanie nie dopuszczę do manka w kasie miejskiej, i nie chcę zadłużać miasta. Miasto musi ułożyć budżet tak, by wydać to co będzie miało, i aby w kasie miejskiej zostały środki. Rozdysponowanie kwoty 5 lub docelowo 6 milionów złotych na sport wymaga dojrzałej rozmowy z przedstawicielami klubów rudzkich, i osób zainteresowanych - czytamy w mediach społecznościowych kandydata.

Dankiewicz nie zapomniał również o dzieciach i młodzieży – chciałby przywrócić miejskie stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Obiecał, że do czasu przyjęcia przez miasto wymaganych przepisów, będzie na ten cel przekazywał ok. 5 tysięcy złotych z otrzymywanej jako prezydent pensji. Paweł Dankiewicz będzie się starał także o zwiększenie liczby żłobków w mieście.

Już wcześniej Paweł Dankiewicz zapowiadał, że jeżeli obejmie stanowisko prezydenta, to chciałby organizować dyżury dla mieszkańców. Spotkania miałyby odbywać się w każdy poniedziałek i trwać 6 godzin! Kandydat chciałby podejmować ważne decyzje po konsultacjach społecznych. Zapewnił także, iż w przypadku kolejnego lockdownu, rudzki urząd funkcjonowałby na normalnych zasadach, bez noszenia maseczek. Wyraził także swój sprzeciw wobec nauki zdalnej. 

A jakie są wasze refleksje na temat obowiązku obywatelskiego, jakim jest wzięcie udziału w wyborach? Czekamy na wasze komentarze!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również