RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Wiadomości z Rudy Śląskiej

Oglądaj online: LV sesja Rady Miasta Ruda Śląska

 • Dodano: 2021-11-04 09:00, aktualizacja: 2021-11-04 12:35

W czwartek 4 listopada o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpocznie się sesja Rady Miasta.

Oglądaj sesję rudzkiej Rady Miasta na żywo:

TUTAJ
 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  • a) zmiany uchwały Nr PR.0007.63.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 151/21)
  • b) pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 152/21)
  • c) zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041 (druk nr 153/21)
  • d) zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 154/21)
  • e) zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021 (druk nr 155/21)
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie sesji.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.