Wiadomości z Rudy Śląskiej

Dolina Kochłówki w Rudzie Śląskiej pod ochroną! Pierwszy w mieście użytek ekologiczny

 • Dodano: 2023-04-21 08:00, aktualizacja: 2023-04-21 08:09

W Rudzie Śląskiej w dolinie Kochłówki powstanie pierwszy w mieście użytek ekologiczny. Dzięki tej formie ochrony przyrody możliwe będzie zachowanie w niezmienionym stanie flory i fauny na obszarze ponad 130 ha. Uchwałę w tej sprawie na podjęli wczoraj rudzcy radni.

Dolina Kochłówki w Rudzie Śląskiej unikalnym użytkiem ekologicznym

- Podjęcie prac nad ustanowieniem użytku ekologicznego nie byłoby możliwe, gdyby nie inicjatywa mieszkańców. Chciałbym w tym miejscu im za to podziękować. Dolina Kochłówki to wyjątkowe miejsce. Świadczą o tym jej bogate walory przyrodnicze, ale także to, jak bardzo jest ona popularna wśród samych rudzian, którzy tę lokalizację wybierają jako punkt spacerów bądź wycieczek rowerowych – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

O unikalnym charakterze tego miejsca świadcz przede wszystkim wysoki poziom jego bioróżnorodności. Dolinę Kochłówki tworzy rzeka Kochłówka z dopływami oraz niewielkimi zbiornikami wodnymi różnego pochodzenia. Znajdują się tam także obszary podmokłe z zachowanymi fragmentami łęgów. Dzięki temu powstały dogodne warunki do rozwoju wielu gatunków flory i fauny. Wśród  nich znalazły się także te objęte ochroną prawną w Polsce.


Czytaj również: 


Flora i fauna Doliny Kochłówki: unikalne walory przyrodnicze

Spośród roślin występuje tam podlegający ochronie częściowej bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis). Rośliny te obok stwierdzonego również w dolinie Kochłówki siedmiopalecznika błotnego (Comarum palustre) znajdują się na czerwonej liście roślin naczyniowych województwa śląskiego, tym samym zagrożone są wyginięciem.

W dolinie Kochłówki stwierdzono także 111 gatunków ptaków, spośród których 92 to lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe. Najcenniejsze spośród nich, bo ujęte w Dyrektywie Ptasiej oraz określone mianem zagrożonych w województwie śląskim, to podróżniczek (Cyanedula svecica), gąsiorek (Lanius collurio), zimorodek (Alcedo attis) i kląskawka (Saxicola rubicola). Na obszarze, który ma zostać objęty ochroną w ramach użytku ekologicznego, występuje 10 gatunków (na 14 nizinnych gatunków występujących w całej Polsce) tej prawnie chronionej gromady zwierząt.

Inicjatywa mieszkańców jako katalizator działań na rzecz ochrony przyrody

Początek starań o powstanie użytku ekologicznego w dolinie Kochłówki sięga 2019 roku. To wtedy Grupa Inicjatywna złożona z mieszkańców Rudy Śląskiej zwróciła się z petycją o utworzenie takiego użytku w tym miejscu. Duży wkład w podjęte działania zmierzające do ustanowienia takiej formy ochrony w dolinie Kochłówki wniosła radna Rady Miasta Ewa Chmielwska. To ona przewodniczyła zespołowi, który zajmował się przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.

– Podczas prac udało się zebrać grono ekspertów z zakresu botaniki, ornitologii i innych dziedzin przyrodniczych. Wcześniej uczestniczyli oni m.in. w pracach nad utworzeniem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły”. Jestem przekonana, że użytek ekologiczny „Dolina Kochłówki” może stać się atrakcją Rudy Śląskiej. Naprawdę wiele miast może nam pozazdrościć takiego miejsca – komentuje radna Ewa Chmielewska.

Konkretne zakazy na terenie użytku ekologicznego

Całkowita powierzchnia użytku ekologicznego w dolinie Kochłówki ma wynieść 131,69 ha. Obejmować ma on tylko tereny należące do miasta i Skarbu Państwa. Z ustanowieniem użytku ekologicznego wiążą się także konkretne zakazy, które obowiązywać mają na jego obszarze. Podstawą do ich wprowadzenia jest ustawa o ochronie przyrody. W ten sposób w obrębie użytku ekologicznego w  Rudzie Śląskiej zabronione ma być niszczenie i uszkadzanie przyrody, wszelkie zanieczyszczanie terenu oraz jego przekształcanie. Zakaz dotyczy także umieszczania wszelakich tablic reklamowych, a jedyne tablice, jakie mogą zostać tam zainstalowane, dotyczyć mają informacji o wprowadzonych zakazach. Co istotne, wprowadzone zakazy nie dotyczą prac hydrotechnicznych związanych zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, dlatego z zakazów mają być wyłączone wszelkie prace związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, ale także te związane z budową, odbudową, remontem lub naprawą urządzeń wodnych – wylicza wiceprezydent Jacek Morek.

W Polsce coraz więcej użytków ekologicznych: jak działają i po co są potrzebne?

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody. Stosuje się go w celu zachowania różnorodności biologicznej niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym, które z różnych względów nie mogły być objęte ochroną rezerwatową. Użytek ekologiczny ustanawia rada gminy, określając w uchwale zakazy, których pełen katalog zawarty jest w art. 45 ustawy o ochronie przyrody.

Na koniec 2021 r. w Polsce było 8 323 użytków ekologicznych o powierzchni 55,2 tys. ha, z czego w województwie śląskim było ich 91, a ich łączna powierzchnia wynosiła niespełna 1,3 tys. ha.

Komentarze (10)    dodaj »

 • Stefan

  Rzeka w której kąpać się nie można,a ryby nie uświadczysz dopiero gdzieś za Gliwicami.Sanatorium nad rzeką

 • filter

  Tam smierdzi od lat ,bo sie oto niedbo,ino co nieco sie pisze jako to bedzie ekstra promenada.

 • Gość

  Podziwiam ! Stanie się zdziczałym nikomu nie potrzebnym terenem. Ręce opadają! Czyta z was ktoś jeszcze Pismo Święte? Nie! To duży błąd. A tom pisze jak byk . Czyńcie sobie ziemię poddaną! Zapewne pomysł niemieckich Zielonych! Podpowiedzieli Polaczkom zaniedbujcie co tylko się da, a my za jakiś czas, bo przecież rządzimy UNIĄ powiemy ! Trzeba to polaczkom zabrać bo o nic nie potrafią zadbać. Ale może już tego nie dożyję, choć życie płata nam figle.

 • Luftikus

  Niemcy kiedyś znowu przyjdą na swoje!

 • letni

  To ipewno to ponaprawiajom,co by było jak by było.fajnie.

 • Elian

  Masz rację. Ręce opadają... gdy się ciebie czyta.

 • observer

  Czy UM w Rudzie Śl. wie "już" co i skąd bierze się smród w Dolinie Kochłówki? Jeśli nie to może wynająć prywatnego detektywa który w kilka dni ogarnie temat?

 • Luki

  Trzeba obserwować w słoneczne dni. Z dna odrywaja się kawałki mułu, które zalegają tam od parunastu lat. Fajnie wszystko gazuje, więc i śmierdzi

 • Achim

  czyli nici ze zrobienia kapieliska

 • Malkontent

  13ha w niezmienionej formie?! Znaczy będzie śmierdziało już ever...brawo Wy

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również