Wiadomości z Rudy Śląskiej

Orzegów pięknieje z dnia na dzień - radna Agnieszka Płaszczyk

 • Dodano: 2016-10-26 14:00, aktualizacja: 2017-04-21 09:42

O działaniach w Radzie Miasta i zaangażowaniu w sprawy dzielnicy rozmawiamy z radną Agnieszką Płaszczyk.

Jest to Pani pierwsza kadencja w Radzie Miasta Ruda Śląska. Proszę przypomnieć mieszkańcom, w jakich komisjach Pani działa?

Działam w dwóch komisjach - Komisji Kultury i Komisji Sportu. Są to komisje stałe. W Komisji Kultury zostałam wybrana jej przewodniczącą. Sfera kultury w naszym mieście najbardziej mnie interesuje, jest to związane także z moim wykształceniem zawodowym i pracą, bo jestem kierownikiem CIS MBP Stary Orzegów. Realizuję się, pracując w tej komisji. Zajmujemy się opiniowaniem wniosków, uchwał, współpracą z instytucjami kultury, współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem działań związanych z ochroną dóbr kultury, opiniowanie sprawozdawczości z działalności poszczególnych instytucji, ich analityką finansową i działalnością merytoryczną. Jako przewodnicząca zajmuję się planowaniem tematyki poszczególnych spotkań, a także sprawozdawczością z naszych obrad.

Działanie w komisjach pozwala Pani lepiej dostrzegać problemy pojawiające się w tych sferach?

Z całą pewnością tak. Zupełnie inna jest perspektywa spojrzenia na to, co dzieje się w tej branży, ponieważ o wiele bliżej dotykamy tych tematów, znamy wszystkie bolączki danych instytucji oraz ich potrzeby. Dotychczas w związku z moją pracą skupiona byłam na działalności orzegowskiej placówki, dziś interesują mnie wszystkie podmioty kulturalne w mieście. Jako komisja obecnie koncentrujemy się na Muzeum Miejskim, które stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym z jego powiększeniem i funkcjonowaniem jako nowoczesna placówka. Otrzymało bowiem pomieszczenia po komisariacie policji i czeka na ich adaptację. Muzeum będzie podążało w kierunku muzeów interaktywnych, które są dziś uwielbiane przez dzieci i młodzież, chętnie zwiedzają je całe rodziny, bo zapewniają one nie tylko edukację, ale i świetną zabawę.

Ma Pani ogląd na rudzką kulturę. Co Pani o niej myśli? Czy kultura w mieście jest na wysokim poziomie?

W naszym mieście jest wiele instytucji, które te kulturę tworzą. Choć to nasze marzenie, to nie mamy jeszcze w mieście teatru, nie funkcjonuje tutaj ponadregionalne muzeum czy opera. Mimo to program ośrodków kultury w mieście jest bogaty i urozmaicony. Chcąc wziąć udział we wszystkich imprezach i wydarzeniach, byłoby co robić każdego dnia. Mamy Miejskie Centrum Kultury oferujące coraz to więcej bardzo dobrych propozycji kulturalnych dla mieszkańców, jest także Dom Kultury Bielszowice, który zaprasza artystów znanych i lubianych w całym kraju. Dodatkowo prężnie w tej materii funkcjonują biblioteki oferujące bezpłatne spotkania kulturalne, edukacyjne. Mamy domy kultury dla dzieci, warto wspomnieć też o osiedlowych domach kultury, które przedstawiają bogatą ofertę skupiającą dzieci i młodzież. Mamy ciekawe propozycje sportowe. Nie ma możliwości nudzić się w Rudzie Śląskiej.

Czy po dwóch latach pełnienia funkcji radnej czuje się Pani spełniona w tej roli?

Jak na razie dostrzegam same plusy pełnienia tej roli. Bycie radną daje możliwość realizacji wielu zmian w mieście, a także wsparcia działań, na których zależy nie tylko mnie, ale wielu osobom. Mogłam przyczynić się do zorganizowania w Miejskim Centrum Kultury spotkań i wydarzeń związanych z obchodami Roku Tragedii Górnośląskiej. Udało nam się także przygotować obchody związane z Dniem Żołnierzy Wyklętych. Być może dotychczas takie wydarzenie także się odbywały, ale bardziej jako oddolne, mniejsze inicjatywy. Dzięki temu, że jestem radną, mogłam przyczynić się do tego, że wydarzeniom tym nadano większy splendor. Ta funkcja daje mi też możliwość realnego wpływu na kształt miasta. Możliwe są zmiany w budżecie miasta proponowane przez radnych. Jako komisja składamy wnioski umożliwiające pozyskanie środków na potrzebne i ważne według nas działania. W tym roku Komisja Kultury złożyła 9 takich wniosków.

Na co komisja chciała pozyskać środki?

W ubiegłym roku zgłosiliśmy wniosek dotyczący organizacji serii koncertów w Parku Kozioła pod nazwą Cztery Pory Roku. W tym roku były one realizowane i cieszyły się dużą popularnością. W roku 2017 na nasz wniosek także mają zostać przyznane środki na ten cel i podobny cykl spotkań w parku będzie organizowany. Złożyliśmy wniosek dotyczący przyznania środków na możliwość organizacji w mieście Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który także spotkał się z przychylnością władz. Z aprobatą spotkał się też pomysł organizacji muzycznych piątków w Orzegowie. Chcieliśmy pozyskać środki na ekrany led-owe rozlokowane w mieście, które informowałyby mieszkańców o ofercie kulturalnej Rudy Śląskiej. Z naszej strony padła także propozycja odnowienia elewacji budynku CIS Stara Bykowina, oraz remontu muszli koncertowej w ogrodzie MCK. W przyszłym roku Kolonia Robotnicza Ficinus obchodzi 150 lat istnienia – chcieliśmy zorganizować uroczystość z tym związaną, co według naszych informacji zostało pozytywnie rozpatrzone. Naszą prośbą było też zabezpieczenie środków na wydanie monografii Rudy Śląskiej, bo jak wiemy nasze miasto nie doczekało się jeszcze naukowego wydawnictwa opisującego całościowo dzieje Rudy Śląskiej.

Funkcja radnego to także wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców. Z czym Oni do Pani przychodzą?

Zgłaszane są mi sprawy związane z najbliższym otoczeniem, a także tematy bieżące. Dotyczą one różnych spraw, na przykład związanych z funkcjonowaniem ruchu ulicznego. Miałam zgłoszenie dotyczące ulicy Modrzejewskiej. Po takim zgłoszeniu składam interpelację. Żadna sprawa nie pozostaje bez echa. Niejednokrotnie sama zgłaszam w magistracie sprawy, które zauważam w mieście. Jedną z interpelacji dotyczyła zainstalowanie progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej nr 36. Niestety otrzymałam odpowiedź odmowną, ale o niektóre rzeczy trzeba powalczyć. Takie interpelacje można ponawiać.
Najbliższy mój dyżur odbędzie się 9 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 w godzinach 17-18, następnie 30 listopada w Szkole Podstawowej nr 40 o tej samej godzinie. Zawsze staram się być obecna podczas spotkań prezydent z mieszkańcami w okręgu nr 1, czyli Ruda, Godula, Orzegów Chebzie, a więc w terenie, który jest mi najbliższy. Praktycznie codziennie dostępna jestem w CIS Stary Orzegów, gdzie także można się ze mną spotkać i porozmawiać. Biblioteka jest miejscem spotkań, więc serdecznie zapraszam.

Jakie były Pani priorytety podczas kandydowania do Rady Miasta Ruda Śląska?

Zależało mi na tym, aby poprawić wizerunek dzielnicy Orzegów. Zanim zostałam radną, napisałam wniosek do budżetu obywatelskiego, bo uważam, że jest to forma demokratycznego uczestniczenia w życiu społecznym i daje realny wpływ na własne otoczenie. Wniosek dotyczył wybrukowania parkingu przy ulicy Czapli. Obecnie parking ten powstaje. Doczekaliśmy się z wieloma mieszkańcami, którzy popierali ten wniosek. To pokazuje, że warto zawalczyć. Parking to pierwszy etap rewitalizacji tego miejsca, ponieważ w planach jest także powstanie rynku orzegowskiego. Dlatego parking będzie nieco przesunięty. Sądzę, że to wszystko bardzo zmieni wizerunek tej dzielnicy. To pozwoli integrować życie społeczne mieszkańców. Dzięki działaniom obecnej prezydent Grażyny Dziedzic, Orzegów przeżywa teraz swoją drugą młodość. Wiele lat uważało się to miejsce za niedoinwestowane, zapomniane. Dziś powstają piękne obiekty takie jak Burloch Arena, odnawiane są kamienice, będzie wykonany rynek z fontanną i ławeczkami, powstał CIS skupiający i aktywizujący mieszkańców. Myślę, że wszystko w szybkim tempie zmienia się tu na lepsze. Dużo satysfakcji daje mi to, że jestem członkiem stowarzyszenia popierającego Prezydent Grażynę Dziedzic. Widzę tu wspólne zaangażowanie w dobro Orzegowa. Bez dobrej woli władz miasta i jego wsparcia dla dzielnicy nie osiągnęlibyśmy niczego. Wspólne działania sprawiają, że odczuwam satysfakcję i spełnienie w tym, co robię.

Które Pani zamierzenia jako radnej udało się już spełnić albo są w trakcie realizacji?

To parking przy ul. Czapli, o którym wspomniałam wcześniej. Wśród moich celów dotyczących pracy jako radnej zawarłam działania dotyczące poprawy wizerunku, ale i estetyki dzielnicy. To wszystko powoli następuje. Działamy też w sferze, która jest bardzo trudna do realizacji, ale systematycznie zostaje podejmowana. To kwestia profilaktyki uzależnień. To plaga związana z nadużywaniem przez młode osoby środków odurzających, tzw. dopalaczy.  Realizujemy to poprzez program profilaktyczny w Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów. To warsztaty dziennikarskie z zabarwieniem antyuzależnieniowym, spotkania z terapeutami, z osobami dającymi świadectwo i inne liczne działania skierowane do różnych grup wiekowych. Jestem głęboko przekonana, że tego typu profilaktyka ma znaczenie.

Często słyszy się w lokalnym społeczeństwie, że dzielnica Orzegów czy Chebzie, część Rudy określane są jako dzielnice trudne, mało atrakcyjne, z problemami. Zgodzi się Pani z tym jako radna, działając głównie w tej części miasta?

Uważam, że nie jest to prawdą. Oczywiście, że są problemy, ale gdzie ich nie ma? Poza tym sądzę, że w Orzegowie, bo z tą dzielnicą jestem mocno związana, mieszkają wspaniali ludzie działający proobywatelsko, udzielający się w lokalnych stowarzyszeniach, klubach. To osoby, które robią rzeczy niezwykłe, w dodatku nie liczą na jakikolwiek zysk. To jest najpiękniejsze. Mam styczność z Towarzystwem Miłośników Orzegowa i Stowarzyszeniem Nasz Orzegów, które założyłam. Organizujemy teraz cykl spotkań z Markiem Szołtyskiem znanym na całym Śląsku z pięknej godki i opowieści o historii regionu. Spotkanie jest możliwe dzięki grantowi, jaki stowarzyszenie pozyskało na realizację tego projektu, ale także dzięki darczyńcom z lokalnych firm! To niebywałe, jak działające na tym terenie od lat przedsiębiorstwa i firmy udzielają się w życiu dzielnicy i chcą jej dobra.

Czuje się Pani radną dzielnicy czy radną miasta?

Bardziej skupiona jestem na sprawach związanych z okręgiem nr 1, czyli Orzegowem, Godulą, Chebziem i Rudą. Trudno jest bowiem objąć swoim zasięgiem problematykę każdej z dzielnic. Te 4 dzielnice są mi najbliższe i najbardziej znane pod względem problemów, ale jestem radną całej Rudy Śląskiej. Na sesjach głosujemy na uchwały dotyczące całego miasta. Czuję się więc radną miasta.

Które decyzje Rady Miasta trwającej kadencji nie są według Pani trafne?

Większość z tych uchwał, które są podejmowane, są słuszne. Nie podoba mi się to, co obserwuję czasem podczas sesji, a związane jest z walką polityczną. Czasem dobre projekty uchwał są z góry torpedowane tylko i wyłącznie dla uzyskania celów politycznych. Obecny zarząd miasta, co widać po propozycjach uchwał, naprawdę chce dobra mieszkańców i naszego miasta.

Czy będzie Pani kandydować do Rady Miasta przy kolejnych wyborach?

Myślę, że będę próbowała. Decyzja leży po stronie wyborców. Chętnie poddam się tej ocenie. Będzie to sprawdzian także dla samej siebie.

Czego życzyć Pani na najbliższy czas?

Abym mogła kontynuować te działania, które rozpoczęłam. A przede wszystkim zdrowia i zwykłej ludzkiej życzliwości, bo to każdemu jest dzisiaj potrzebne, a szczególnie w tak trudnej pracy opierającej się na ludzkim zaufaniu.

Tego życzę i dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Komentarze (76)    dodaj komentarz »

 • Artur

  Daremne te wasze komentarze. Aga jest najlepsza :-) a to ze nie ma poprawy w pewnych kwestiach juz na drugi dzien od zgloszenia problemu to nie jest jej wina, zwyczajnie ma efekty trzeba czekac i w zaleznosci, jaka sprawa, mozna dlugo czekac. Bwrzie mozna oceniac wszystkich radnych na koniec kadencji, a nie krytykowac jednego przed czasem

 • ratatuj

  Widać Przyjaciele z Gazety Polskiej dzielnie bronią swojej radnej, nawet się pod innych ludzi podszywaja. Pozdrawiam Ernesta bo fajny z niego gość, ale on raczej komentuje niż wchodzi w politykę bo jak mówi: już raz na trawniku wdepnal i smierdzialo co nie miara....

 • Wiwi

  Mądra kobieta, a do tego najpiękniejsza radna w kraju!

 • obserwator

  Polemizowałbym.

 • Artur

  Oj najpiekniejsza to ona jestI madra tez :)

 • ja

  Z której to strony pięknieje Orzegów? Obojętnie, z której by tam dojechać czy przyjść to syf, kiła i mogiła. Ale mnie nie płacą za propagandę.

 • swój

  widza Aga ,że u niektórych żółć z wątroby się wylewa , niech tam , rób swoje , zawiść cec[...]e ludzi słabych , tym się nie przejmuj

 • ruda

  Ludzie to są jednak nienawistni - najłatwiej siedzieć przed kompem i opluwać tych, co cokolwiek robią i tylko wymagać. To takie typowe dla większości hejterów, tylko się obrażać na świat i wszystkich karać za własne niepowodzenia.Tak bardzo beznadziejnie jest, ale NIE PRÓBUJ tego zmieniać, bo Cię ludzie zlinczują.

 • Roman

  pani Płaszczyk i jej torebunia na sesjach, która ma zawsze miejsce siedzące :-) ! Cwana baba lubiąca -najprawdopodobniej- zabiegi kosmetyczne przy użyciu wazeliny w stosunku co do dziedzicowej .. bo w sumie przy jej kadencji wyskoczyła jak filip z konopii .. mieszkam od 40 lat na Orzegowie - niech pani sobie nie przypisuje zasług w stosunku co do tej dzielnicy, naprawdę niech się pani nie ośmiesza!

 • Bonifacy

  Spadaj na drzewo roman bo jestes beznadziejny

 • tylkowinabrak

  czymu sie podpisujesz roman jak kożdy wiy kto to pisze , jest ino tako jedna baba w orzegowie jak ty co niy może zniysc jak o kimś sie dobrze mówi a ty boroczko ani wyglądu , ani rozumu ani zwykłego szacunku do innych .W innym miejscu na facebooku też jest możliwość odniesienia się do tego wywiadu .I tam ponad 100 ludzi jest na,, tak ",Ty sie tam nie wpiszesz daremniaku bo tam sie nie idzie wpisać roman a swojego nazwiska nie podasz .To co robisz jest podłe ale jakże podobne do ciebie ŻAL OGARNIA

 • Izydor Muk

  Na Facebooku u pani radny nie idzie napisać krytyki bo zaroz wpis jest usuwany i jest się blokowanym. Tak że nie dziwi te 100 ludzi za

 • Artur

  Wiec wezmy i Ciebie oczernijmy na Twoim profilu, ciekawe czy to usuniesz, czy zostawisz i czy nie bedziesz sie za to mscil

 • Roman

  yyy wybacz ale jo tam wiem co mom w galotach :) ! i jak widzisz ( abo i ny boś slepy? skoro ze mnie baba robisz ) ny ino jedna osoba jest przeciwko tyj babie, skonczcie ij sam robic kółko adoracji bo i tak g*** z tego mocie a sie spinocie! a prowda jako je tako je ale zawsze sie obroni! takze skoro łona tako oh i ah jak twierdzicie sam to po pierona ij pomniki stowiać ?! niech pokoze co umi, bo jak na razie to tyn nasz Orzegów ino kole kosciola jakos wyglado i to raczyj ny dzieki tyj babie ;)

 • jacek

  zapewniam cie że gdyby nie pojawiły się te rynsztokowe wpisy to nie było by tych laurek wobec p.Agnieszki .Czy wy nie rozumiecie że kogoś krzywdzicie takimi atakami .Jak wpisujesz jeden z drugim do tego anonimowo różnego rodzaju oszczerstwa to weź choć na chwilę się zastanów czy byś chciał żeby tak na ciebie lub na kogoś z twoich bliskich pisano .To jest typowe szczucie ,bo przedstawiacie kogoś w najgorszym świetle a dobrze wiecie że ta osoba na to nie zasługuje .Brzydzę się takimi ludźmi .kAŻDY ma wady i zalety podobnie jak p.Agnieszka ale czy to znaczy ,że mamy każdego mieszać z błotem .Przecież krzywdzicie tę kobietę .To nie żadne kołko adoracji .Odpowiedz sobie jeden z drugim , czy chciałbyś ,żeby sie tak publicznie poniżano a tym bardziej ,że nie tu żadnych poważnych ku temu powodów .Wyluzujcie .Naplujesz na kogoś i idziesz spokojnie spać .Ktoś ma cierpieć z twojego powodu ?Zastanówcie się ludzie .I tu nie chodzi akurat tylko o p.Płaszczyk .Z góry wiem ,że każdego następnego radnego czeka to samo .OPAMIĘTAJCIE SIĘ .Gdyby nie te obrzydliwe wpisy jestem przekonany ,że nie byłoby tych chwalących .

 • A...

  Psst.. p. Aga nie ma wad.

 • Roman

  skoro jest radną to mieszkańcy od niej czegoś wymagają ! i powinna wiedzieć startując na radną ze oh ah nie bedzie trwało wiecznie !!! co miesiąc dostaje NASZE ( podatnikow ) pieniądze za swoją pracę której ja osobiscie nie widzę jako mieszkaniec Orzegowa, więc mam prawo jej wytykać ile wlejzie, kwestia charakteru jedni są silni by wytrzymać słowa krytyki, inni jak np. p. płaszczyk niekoniecznie, więc chyba pomyliła drogę w życiu bo niestety bycie radnym w jakimkolwiek mieście to nie tylko laury.

 • lone mielone

  Roman ma racje. W urzedzie moze miec swojego przelozonego ale to my decydujemy czy sie jest radnym czy nie. dodtego nalezy przypomniec ze radni nie produkuja zadnej wartosci dodanej dla naszego budzetu tylko cigna hajs z NASZYCH PODATKOW

 • Krzysztof Piekarczyk

  100 ludzi przydupasów Płaszczyk.Jak ją chwalą na Fb to jest git a jak krytyka to wszystkie wypowiedzi są kasowane.

  • Krzysztof Piekarczyk
   2016-10-29 21:36
  • Ocena:
  • odpowiedz
 • Gosc

  Poniewaz krytyka nie jest sluszna

1234

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu RudaSlaska.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.