RudaSlaska.com.pl - 20 lat

Ewa Czapelka

  • Kłopotliwe 40 euro

    • Dodano 2017-09-13
     

    Władze Rudy Śląskiej zwróciły się do władz państwowych z apelem o zmianę przepisów, wskutek których miasto musi pobierać od przedsiębiorców zalegających z opłatami kwotę 40 euro z tytułu kosztów odzyskania należności.